Durant la reunió mantinguda aquest matí al Conselh Generau d’Aran, el sindic d’Aran ha aconseguit el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a fer front a dues problemàtiques clau al territori: l’habitatge i la mobilitat a la C-28.

La carretera C-28 és l’eix de comunicació que uneix la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, en el tram entre Vielha i Baquèira.

El conseller Damià Calvet també ha explicat que en breu es publicarà el traspàs de la gestió de l’os al Conselh Generau d’Aran i la dotació econòmica per a continuar amb “aquesta idea de convivència entre activitat de ramaderia extensiva i presència permanent de l’os”.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s’ha reunit avui a Vielha amb el sindic d’Aran, Francesc Boya, per a tractar diversos temes relacionats amb la mobilitat, les infraestructures i la gestió del territori. Així, han analitzat la millora de la C-28, eix de comunicació que uneix la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, en el tram entre Vielha i Baqueira. En aquest sentit, el conseller Calvet ha anunciat que pròximament la Generalitat obrirà “un procés de diàleg amb ajuntaments, població i agents socioeconòmics” per a definir conjuntament solucions específiques per afavorir la fluïdesa del trànsit i també per a promoure una mobilitat més sostenible.

En concret, el conseller ha avançat que, a partir d’un estudi de mobilitat que ha elaborat el Departament, una actuació a implantar és “un tercer carril reversible”, atès que la C-28 “és una carretera molt estacional”. Aquesta carretera registra entre Vielha i Baqueira uns 5.000 vehicles diaris de mitjana, una xifra que s’arriba a triplicar, fins a més de 15.000, en la temporada de neu. A més, el trànsit és més intens en un sentit o un altre, en funció de la franja horària. Així, cal “disposar elements perquè la circulació sigui més fluïda”, per tal que a més de millorar la funcionalitat de la carretera, afavoreixi “la qualitat de l’aire”.

La carretera C-28 registra entre Vielha i Baqueira uns 5.000 vehicles diaris de mitjana, una xifra que s’arriba a triplicar, fins a més de 15.000, en la temporada de neu

“És necessari que apostem per una solució relativament ràpida que ens permeti descol·lapsar aquesta carretera però sempre tenint en el compte que les retencions es produeixen uns 30 o 40 dies a l’any i, per tant, tampoc podem fer una infraestructura que malmeti el territori”, afirmava el síndic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “la proposta que hem fet al conseller és la d’explorar la possibilitat de mantenir la carretera actual però amb un tercer carril reversible que sigui ambientalment sostenible en el qual, durant els mesos en què la C-28 no té una afluència tan alta, pogués convertir-se una via verda que connecti amb el projecte Transgarona, la qual cosa permetria disposar d’una via ciclable que circuli per tota la Val d’Aran a excepció dels mesos d’hivern”.

El conseller Calvet ha expressat el seu compromís per a “presentar aquest estudi al territori en breu, obrir-lo a debat amb els seus Ajuntaments, els agents socioeconòmics i la ciutadania aranesa, perquè, en un termini que no hauria de superar els tres mesos, puguem aportar projectes concrets que donin solució a la problemàtica que es viu en aquesta carretera”.

Polítiques d’habitatge

Durant la reunió, el conseller de Territori i Sostenibilitat i el sindic d’Aran també han tractat sobre polítiques d’habitatge. Així, Damià Calvet ha explicat que en ser un territori turístic, “hi ha un mercat amb uns preus que a vegades pot condicionar molt la vida de les persones treballadores que necessiten un habitatge més assequible”.

En aquest sentit, el conseller ha anunciat que el Govern vol ampliar el conveni entre el Conselh Generau i l’Agència de l’Habitatge, que actualment aporta capacitat a les oficines locals per a fer algunes gestions, “per portar-lo, primer a una quantitat econòmica més elevada per a millorar el servei a la ciutadania i sobretot també perquè puguem fer un balanç conjunt de les necessitats i aplicar instruments que ens han funcionat a altres parts del territori: promoció pública, ajudes a la promoció privada o ajudes al pagament del lloguer, adaptats a la realitat de la Val d’Aran”.

Per la seva part, el sindic d’Aran ha explicat que “Hem plantejat al conseller poder crear una bossa d’habitatge social que ens permeti donar solució als problemes més urgents que tenim en aquests moments que són, d’una banda, la situació de les famílies més vulnerables que es troben sense accés a l’habitatge i, per l’altra, la problemàtica dels treballadors temporals que no troben possibilitat d’allotjar-se durant la temporada d’hivern”, afirmava Boya, afegint que: “des del govern del Conselh Generau volem realitzar una auditoria de tot l’habitatge disponible, veure de quina manera podem posar en el mercat els habitatges que estan en mans de les administracions o ajuntaments, impulsar l’habitatge social i posar en funcionament una estratègia al voltant de la rehabilitació d’habitatges”.

Traspàs de la gestió de l’os

En matèria de medi ambient, Calvet ha recordat que “en breu es publicarà el que significa el traspàs de la gestió de l’os i la dotació econòmica perquè puguem continuar amb aquesta idea de convivència entre activitat de ramaderia extensiva i presència permanent de l’os”.

Així, ha destacat la col·laboració entre Generalitat i Val d’Aran en aquesta matèria, i ha qualificat de “gran fita en l’autogovern de la Val d’Aran” el traspàs d’aquestes competències amb una dotació econòmica d’uns 170.000 euros.

Calvet ha insistit que “l’os es va reintroduir, ja existeix i hi tenim una permanència garantida”. Ha defensat que “el nostre interès és parlar de convivència amb l’activitat turística i la ramaderia extensiva, i no de reintroducció o recuperació”.

Davant dels comportaments concrets dels ossos, el conseller ha defensat que “hem d’anticipar-nos i tenir protocols que ens permetin actuar en tot moment”. En aquest sentit ha recordat que ja existeix un protocol que es va elaborar amb les administracions implicades, que “és el que ens permetrà actuar si tornen a succeir episodis com els que han succeït en anys anteriors”. “Estarem a punt per quan faci falti actuar”, ha subratllat.

D’altra banda, Calvet ha mostrat el suport del Govern a la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera, i ha defensat que per això “fa falta disposar de valors naturals i d’una sèrie d’infraestructures i una bona gestió”.

Info: Departament de Territori i Sosteniblitat / Conselh Generau d’Aran