Aguesta naua bastissa compdarà damb ua estructura metallica modular que, permeterà adaptar eth sòn interior de forma mès facila, e ubicar en ua fasa posterior ua sala de velhades o funerària ena part baisha, en tot abilitar ua planta ena futura ampliacion.

Atau madeish, ei previst qu’er exterior dera nau, se bastisque de forma consonanta damb es cases e bastisses der entorn, en tot integrar-se en paissatge e ena estetica deth carrèr.

Ena actualitat, era centrau de servicis ei ubicada ena carretèra. Era naua construccion se situarà ena cantoada deth carrèr des Tèrmes e passeg dera Lana. Eth parc d’activitat fisica tara tresaua edat e eth nau parc infantil modifiquen eth sòn emplaçament actuau mès, contunharàn ubicats ena madeisha zòna.

Eth procès de licitacion se trape dejà daurit e ei previst qu’es òbres comencen tan lèu com a finalize.

El Ayuntamiento de Les construirá una nueva nave de servicios destinada a almacén de la brigada municipal

Este nuevo edificio contará con una estructura metálica modular que, permitirá adaptar su interior de forma más fácil, y ubicar en una fase posterior un velatorio o funeraria en la parte baja, habilitando una planta en la futura ampliación.

Asimismo, está previsto que el exterior de la nave, se construya de forma consonante con las casas y edificios del entorno, integrándose en el paisaje y en la estética de la calle.

En la actualidad, la central de servicios está ubicada en la carretera. La nueva construcción se situará en la esquina de la calle des Tèrmes y paseo dera Lana. El parque de actividad física para tercera edad y el nuevo parque infantil modifican su emplazamiento actual, pero continuarán ubicados en la misma zona.

El proceso de licitación está ya abierto y está previsto que las obras empiecen tan pronto como éste finalice.

L’Ajuntament de Les construirà una nova nau de serveis destinada a magatzem de la brigada municipal

Aquest nou edifici comptarà amb una estructura metàl·lica modular que, permetrà adaptar el seu interior de forma més fàcil, i ubicar en una fase posterior una vetlla o funerària a la part baixa, habilitant una planta a la futura ampliació.

Així mateix, està previst que l’exterior de la nau, es construeixi de manera consonant amb les cases i edificis de l’entorn, integrant-se en el paisatge i en l’estètica del carrer.

En l’actualitat, la central de serveis està situada a la carretera. La nova construcció se situarà a la cantonada del carrer des Termes i passeig dera Lana. El parc d’activitat física per gent gran i el nou parc infantil modifiquen el seu emplaçament actual, però continuaran ubicats a la mateixa zona.

El procés de licitació està ja obert i està previst que les obres comencin tan aviat com aquest finalitzi.

Info: Ajuntament de Les