Er Ajuntament de Naut Aran da per començada era campanha publicitària qu’a coma objectiu qu’enes mesi de junhsèga e seteme s’apròpen mès toristes de toti es punts dera geografia espanhòla ath municipi aranés.

Er aguest sens, s’an executat ua sèria d’accions entà poder dinamizar era arribada de visitants en aguest territòri en aguesti dus mesi concrètaments, pr’amor que son es que mèns afluéncia de persones i acostume a auer ena Val d’Aran en ostieu.

En totau, eth consistòri a destinat ath torn de 50.000 èuros en un projècte que se base principaument en aufrir as toristes que passen tres nets o mès en otèls dera zòna, abonaments descompde que poguen utilizar entà seguir consumint en Naut Aran.

Es tiquets descompde oscillaràn entre es 5 e es 25 èuros, e es clients poderàn beneficiar-se d’auantatges en restaurants, guides de montanha, supermercats, gasolinères o petiti comèrci coma hormatgeries o botigues de ceramica.

Er objectiu deth consistòri ei eth de poder atrèir mès visitants ad aguesta region dera Val d’Aran entà poder reactivar era economia locau e palliar es efèctes que pogue auer produsit era crisi deth coronavirus.

Segontes eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “volem ajudar a toti es negòcis que siguen dauridi en municipi entà que poguen auer mès clients, e, per tant, dinamizar mès era nòsta economia”.

Aguesta campanha publicitària serà valida sonque entàs mesi de junhsèga e seteme.

El Ayuntamiento de Naut Aran inicia una campaña publicitaria para atraer más turismo

El Ayuntamiento de Naut Aran da por empezada la campaña publicitaria que tiene como objetivo que en los meses de julio y septiembre se acerquen más turistas de todos los puntos de la geografía española al municipio aranés.

En este sentido, se han ejecutado una serie de acciones para poder dinamizar la llegada de visitantes a este territorio en estos dos meses concretamente, puesto que son los que menos afluencia de personas suele haber en el Valle de Aran en verano.

En total, el consistorio ha destinado alrededor de 50.000 euros en un proyecto que se basa principalmente en ofrecer a los turistas que pasen tres noches o más en los hoteles de la zona, bonos descuento que puedan utilizar para seguir consumiendo en Naut Aran.

Los tickets descuento oscilarán entre los 5 y los 25 euros, y los clientes podrán beneficiarse de ventajas en restaurantes, guías de montaña, supermercados, gasolineras o comercios pequeños como queserías o tiendas de cerámica.

El objetivo del consistorio es el de poder atraer a más visitantes a esta región del Valle de Aran para poder reactivar la economía local y paliar los efectos que pueda haber producido la crisis del coronavirus.

Según el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “queremos ayudar a todos los negocios que estén abiertos en el municipio para que puedan tener más clientes, y, por consiguiente, dinamizar más nuestra economía”.

Esta campaña publicitaria será válida únicamente para los meses de julio y septiembre.

L’Ajuntament de Naut Aran inicia una campanya publicitària per atreure més turisme

L’Ajuntament de Naut Aran dóna per començada la campanya publicitària que té com a objectiu que en els mesos de juliol i setembre s’apropin més turistes de tots els punts de la geografia espanyola al municipi aranès.

En aquest sentit, s’han executat una sèrie d’accions per poder dinamitzar l’arribada de visitants a aquest territori en aquests dos mesos concretament, ja que són els que menys afluència de persones sol haver-hi a la Vall d’Aran a l’estiu.

En total, el consistori ha destinat al voltant de 50.000 euros en un projecte que es basa principalment a oferir als turistes que passin tres nits o més en hotels de la zona, abonaments descompte que puguin utilitzar per seguir consumint a Naut Aran.

Els tiquets descompte oscil·laran entre els 5 i els 25 euros, i els clients podran beneficiar-se d’avantatges en restaurants, guies de muntanya, supermercats, gasolineres o petits comerços com formatgeries o botigues de ceràmica.

L’objectiu del consistori és el de poder atreure més visitants a aquesta regió de la Vall d’Aran per poder reactivar l’economia local i pal·liar els efectes que pugui haver produït la crisi del coronavirus.

Segons l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “volem ajudar a tots els negocis que estiguin oberts en el municipi perquè puguin tenir més clients, i, per tant, dinamitzar més la nostra economia”.

Aquesta campanya publicitària serà vàlida únicament pels mesos de juliol i setembre.

Info: Ajuntament de Naut Aran