Laguens des accions previstes en matèria sociau e joenessa, er Ajuntament de Naut Aran, a creat damb un pressupòst de 6000 èuros, un solèr de 100m2 damb ua basa de hormigon e cauchó en parc infantil de Garòs entà milhorar era experiéncia des mainades e mainatges que volguen gaudir-lo.

Er objectiu deth consistòri damb aguesta accion, ei era de protegir d’ua forma mès eficienta as petiti que utilizen aguestes installacions pr’amor que, se se queiguien en tèrra mentre utilizen era tirolina, eth tobogan o d’auti elements podien hèr-se mau.

Ath delà, e segontes explique eth baile, Cesar Ruiz-Canela, “ua des granes problematiques qu’auie aguest parc ère que, quan ploiguie, se hègen tòlhs fòrça grani e hège impossible que se podesse hèr usatge d’aguest espaci. Es mainatges non podien jogar e ère un hèt que mos calie solucionar”.

Atau madeish, des der ajuntament s’a tornat a semiar tota era zòna entà promòir es espacis verdi e contunhar damb era tendéncia aplicada pendent es darrèri mesi en qué se preten obtier era maxima distincion possible damb eth programa de Viles Florides de Catalonha.

D’un aute costat, dauant era naua normativa emetuda pera Generalitat de Catalonha, s’avertís a toti es vesins deth la Val d’Aran e visitants deth territòri qu’eth parc infantil de Garòs, e dera resta deth municipi demoraràn dauridi des 08:00 enquias 20:00 ores dera tarde. A compdar d’aquera ora, era brigada deth consistòri desinfectarà aguestes installacions entà que poguen èster utilizades londeman.

El Ayuntamiento de Naut Aran mejora el parque infantil de Garòs

Dentro de las actuaciones previstas en materia social y juventud, el Ayuntamiento de Naut Aran, ha creado con un presupuesto de 6000 euros, un suelo de 100m2 con una base de hormigón y caucho en el parque infantil de Garòs para mejorar la experiencia de las niñas y niños que quieran disfrutarlo.

El objetivo del consistorio con esta acción, es la de proteger de una forma más eficiente a los pequeños que utilizan estas instalaciones porque si caen al suelo mientras usan la tirolina, el tobogán u otros columpios podían hacerse daño.

Además, y según explica el alcalde, Cesar Ruiz-Canela, “una de las grandes problemáticas que tenía este parque era que, cuando llovía, se hacían charcos muy grandes e imposibilitaba que se pudiera hacer uso de este espacio. Los niños no podían jugar y era algo que debíamos solucionar”.

Asimismo, desde el ayuntamiento se ha vuelto a sembrar toda la zona para promocionar los espacios verdes y seguir con la tendencia aplicada durante los últimos meses en los que se pretende obtener la màxima distinción posible con el programa de Viles Florides de Catalunya.

Por otra parte, ante la nueva normativa planteada por la Generalitat de Catalunya, se avisa a todos los vecinos del Valle de Aran y visitantes del territorio que el parque de Garòs, y del resto del municipio permanecerán abiertos desde las 08:00 hasta las 20:00h. En ese momento la brigada del consistorio desinfectará estas instalaciones para que puedan ser utilizadas el día siguiente.

L’Ajuntament de Naut Aran millora el parc infantil de Garòs

Dins de les actuacions previstes en matèria social i joventut, l’Ajuntament de Naut Aran, ha creat amb un pressupost de 6000 euros, un sòl de 100m2 amb una base de formigó i cautxú al parc infantil de Garòs per millorar l’experiència de les nenes i nens que vulguin gaudir-lo.

L’objectiu del consistori amb aquesta acció, és la de protegir d’una forma més eficient als petits que utilitzen aquestes instal·lacions perquè si cauen al terra mentre usen la tirolina, el tobogan o altres gronxadors podien fer-se mal.

A més, i segons explica l’alcalde, Cesar Ruiz-Canela, “una de les grans problemàtiques que tenia aquest parc era que, quan plovia, es feien tolls molt grans i impossibilitava que es pogués fer ús d’aquest espai. Els nens no podien jugar i era un fet que havíem de solucionar”.

Així mateix, des de l’ajuntament s’ha tornat a sembrar tota la zona per promocionar els espais verds i seguir amb la tendència aplicada durant els últims mesos en què es pretén obtenir la màxima distinció possible amb el programa de Viles Florides de Catalunya.

D’altra banda, davant la nova normativa plantejada per la Generalitat de Catalunya, s’avisa a tots els veïns del la Val d’Aran i visitants del territori que el parc infantil de Garòs, i de la resta del municipi romandran oberts des de les 08:00 fins a les 20:00h. A partir d’aquella hora, la brigada del consistori desinfectarà aquestes instal·lacions perquè puguin ser utilitzades l’endemà.

Info: Ajuntament de Naut Aran