Ena amassada s’a analizat era aportacion economica qu’eth consistòri hec en 2020, s’a tractat quini son es besonhs qu’era associacion a entà enguan, e se lis a liurat masquètes de proteccion dera COVID-19 destinades ara ciutadania en risc.

Er equip de govèrn de Vielha e Mijaran s’a amassat damb representants de Caritas Val d’Aran, damb er objectiu de seguir en tot ajudar as familhes en risc d’exclusion sociau deth municipi, qu’an aumentat a conseqüéncia dera crisi qu’a causat era pandémia dera COVID-19.

En aguest sens, eth consistòri destinèc est an passat 10.000€ as familhes vulnerables, entà ajudar-les a pagar eth loguèr, es subministraments des larèrs e aliments frèsqui. En totau, aguesta partida servic entà ajudar a 26 familhes damb un totau de 78 beneficiaris en 50 ajudes dirèctes.

Er objectiu der equip de govèrn de Vielha e Mijaran ei mantier era collaboracion damb Caritas Val d’Aran entà suenhar e ajudar ara ciutadania mès vulnerable deth municipi

Ena amassada s’analisèc e se dèc seguiment precisament ad aguesta intervencion, e se tractèren es besonhs que Caritas Val d’Aran a entà enguan, en tot estudiar de quina manèra pòt mantier eth consistòri era sua collaboracion damb era entitat solidària.

Ath delà, er Ajuntament de Vielha e Mijaran aufric un lòt de masquètes entà qu’era entitat pogue repartir entre toti/es aqueri/aqueres vesins/ies qu’agen mès dificultats economiques.

“Er objectiu der equip de govèrn ei mantier era collaboracion damb Caritas Val d’Aran entà suenhar e ajudar ara ciutadania mès vulnerable deth municipi, qu’a aumentat pera crisi provocada pera pandémia dera COVID-19”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “valoram fòrça positivament era intervencion d’est an passat e, amassa damb Caritas Val d’Aran, cercam seguir ena linha d’aufrir mès ajudes laguens des nòstes possibilitats, entà paliar es efèctes d’aguesta crisi, e pòc a pòc tornar a ua cèrta normalitat”.

El equipo de gobierno de Vielha e Mijaran se reune con Cáritas Val d’Aran para seguir colaborando en ayudar a las familias más vulnerables del municipio

Se ha analizado la aportación económica que el consistorio hizo en 2020, se ha tratado cuales son las necesidades que la asociación tiene para este año, y se les ha entregado mascarillas de protección de la COVID-19 destinadas a la ciudadanía.

El equipo de gobierno de Vielha e Mijaran se ha reunido con representantes de Cáritas Val d’Aran, con el objetivo de seguir ayudando a las familias en riesgo de exclusión social del municipio, que han aumentado como consecuencia de la crisis que ha causado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el consistorio destinó el año pasado 10.000€ a las familias vulnerables, para ayudarlas a pagar el alquiler, los suministros de los hogares y alimentos frescos. En total, esta partida sirvió para ayudar a 26 familias con un total de 78 beneficiarios en 50 ayudas directas.

El objetivo del equipo de gobierno es mantener la colaboración con Cáritas Val d’Aran para cuidar y ayudar a la ciudadanía más vulnerable del municipio

En la reunión se analizó y se dio seguimiento precisamente a esta intervención, y se trataron las necesidades que Cáritas Val d’Aran tiene para este año, estudiando de qué manera puede mantener el consistorio su colaboración con la entidad solidaria.

Además, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ofreció un lote de mascarillas para que la entidad pueda repartir entre todos/as aquellos/as vecinos/as que tengan más dificultades económicas.

“El objetivo del equipo de gobierno es mantener la colaboración con Cáritas Val d’Aran para cuidar y ayudar a la ciudadanía más vulnerable del municipio, que ha aumentado por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “valoramos muy positivamente la intervención del año pasado y, junto con Cáritas Val d’Aran, buscamos seguir en la línea de ofrecer más ayudas dentro de nuestras posibilidades, para paliar los efectos de esta crisis, y poco a poco volver a una cierta normalidad”.

L’equip de govern de Vielha e Mijaran es reuneix amb Càritas Val d’Aran per a continuar col·laborant a ajudar a les famílies més vulnerables del municipi

S’ha analitzat l’aportació econòmica que el consistori va fer el 2020, s’ha tractat quines són les necessitats que l’associació té per a enguany, i se’ls hi ha lliurat mascaretess de protecció de la COVID-19 destinades a la ciutadania.

L’equip de govern de Vielha e Mijaran s’ha reunit amb representants de Càritas Val d’Aran, amb l’objectiu de continuar ajudant a les famílies en risc d’exclusió social del municipi, que han augmentat a conseqüència de la crisi que ha causat la pandèmia de la COVID-19.

En aquest sentit, el consistori va destinar l’any passat 10.000€ a les famílies vulnerables, per a ajudar-les a pagar el lloguer, els subministraments de les llars i aliments frescos. En total, aquesta partida va servir per a ajudar a 26 famílies amb un total de 78 beneficiaris en 50 ajudes directes.

L’objectiu de l’equip de govern és mantenir la col·laboració amb Càritas Val d’Aran per a cuidar i ajudar a la ciutadania més vulnerable del municipi

En la reunió es va analitzar i es va donar seguiment precisament a aquesta intervenció, i es van tractar les necessitats que Càritas Val d’Aran té per a enguany, estudiant de quina manera pot mantenir el consistori la seva col·laboració amb l’entitat solidària.

A més, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran va oferir un lot de mascaretess perquè l’entitat pugui repartir entre tots/es aquells/es veïns/ïnes que tinguin més dificultats econòmiques.

“L’objectiu de l’equip de govern és mantenir la col·laboració amb Càritas Val d’Aran per a cuidar i ajudar a la ciutadania més vulnerable del municipi, que ha augmentat per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “valorem molt positivament la intervenció de l’any passat i, juntament amb Càritas Val d’Aran, busquem seguir en la línia d’oferir més ajudes dins de les nostres possibilitats, per a pal·liar els efectes d’aquesta crisi, i a poc a poc tornar a una certa normalitat”.

Info: Ajuntament de Vielha e Miajarn