Dempús des reivindicacions hètes per Ajuntament de Naut Aran ath Departament d’Educacion dera Generalitat de Catalonha, era institucion catalana a decidit autrejar ara escòla Ruda de Salardú un profesor mès entath cors educatiu 2020/2021.

Eth plantejament elaborat peth consistòri alertaue qu’eth complèx non podie mantier un volum de 70 escolans damb unicaments 6 professors, pr’amor qu’auie aumentat eth nombre de matriculacions en un 35% damb era madeisha plantilha entà aguest nau an.

Er ajuntament, a mostrat era sua satisfaccion deuant d’aguesta notícia pr’amor que permeterà as estudiants d’aguest centre de Naut Aran auer ua educacion mès eficienta e productiva. Eth baile, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “ei ua grana notícia poder aumentar era plantilha damb un mèstre mès e atau m’ac a hèt a saber eth claustre de professors”. Encara atau, remèrque que “auem artenhut un gran pas, mès credem qu’auem de besonh encara bèth refòrç mès per se i auesse bèra baisha que se podesse produsir era plea crisi deth coronavirus”.

Atau madeish, Ruiz-Canela, a afirmat que “se mos a notificat que pendent aguesti pròplèus dies se realizaràn es pròves de tèst serologics as docents des centres de Naut Aran e açò mos tranquillize pr’amor que poderam garantir un inici de cors segur”.

Per contra, rebrembe que “contunham en tot demorar qu’eth Departament d’Educacion mos envie eth materiau sanitari adequat entà previer quinsevolh focus d’infeccion de coronavirus. Nosati dejà auem proporcionat tapisi entath cauçat e gèls idroalcoholics, mès non ei sufisent”.

La Escuela Ruda de Salardú consigue un maestro más para su curso escolar 2020/2021

Después de las reivindicaciones hechas por el Ayuntamiento de Naut Aran al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la institución catalana ha decidido otorgar a la escuela Ruda de Salardú un profesor más para el curso educativo 2020/2021.

El planteamiento elaborado por el consistorio alertaba que el complejo no podía gestionar un volumen de 70 alumnos con únicamente 6 profesores, ya que había aumentado el número de matriculaciones en un 35% con la misma plantilla para este nuevo año.

El ayuntamiento, ha mostrado su satisfacción ante esta noticia porque permitirá a los estudiantes de este centro de Naut Aran tener una educación más eficiente y productiva. El alcalde, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “es una gran noticia poder ampliar la plantilla con un maestro más y así me lo ha hecho saber el claustro de profesores”. Aún así, recalca que “hemos logrado un gran paso, pero creemos que necesitamos todavía algún refuerzo más por si hubiera alguna baja que se pudiera producir en plena crisis del coronavirus”.

Asimismo, Ruiz-Canela, afirmo que “se nos ha notificado que durante estos próximos días se van a realizar las pruebas de test serológicos a los docentes de los centros de Naut Aran y eso nos tranquiliza porque podremos garantizar un inicio de curso seguro”.

Por el contrario, recuerda que “seguimos esperando que el Departament d’Educació nos envíe el material sanitario adecuado para prevenir cualquier foco de infección de coronavirus. Nosotros ya hemos proporcionado alfombras para el calzado y geles hidroalcohólicos, pero no es suficiente”.

L’escola Ruda de Salardú aconsegueix un mestre més per al seu curs escolar 2020/2021

Després de les reivindicacions fetes per l’Ajuntament de Naut Aran al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la institució catalana ha decidit atorgar a l’escola Ruda de Salardú un profesor més per al curs educatiu 2020/2021.

El plantejament elaborat pel consistori alertava que el complex no podia gestionar un volum de 70 alumnes amb únicament 6 professors, ja que havia augmentat el nombre de matriculacions en un 35% amb la mateixa plantilla per a aquest nou any.

L’ajuntament, ha mostrat la seva satisfacció davant aquesta notícia perquè permetrà als estudiants d’aquest centre de Naut Aran tenir una educació més eficient i productiva. L’alcalde, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “és una gran notícia poder ampliar la plantilla amb un mestre més i així m’ho ha fet saber el claustre de professors”. Encara així, recalca que “hem aconseguit un gran pas, però creiem que necessitem encara algún reforç més per si hi hagués alguna baixa que es pogués produir en plena crisi del coronavirus”.

Així mateix, Ruiz-Canela, ha afirmat que “se’ns ha notificat que durant aquests propers dies es realitzaran les proves de test serològics als docents dels centres de Naut Aran i això ens tranquil·litza perquè podrem garantir un inici de curs segur”.

Per contra, recorda que “seguim esperant que el Departament d’Educació ens enviï el material sanitari adequat per prevenir qualsevol focus d’infecció de coronavirus. Nosaltres ja hem proporcionat catifes per al calçat i gels hidroalcohòlics, però no és suficient”.

Info: Ajuntament de Naut Aran