Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran aprovèc iniciaument eth passat diuendres, 18 de seteme, era declaracion coma Ben Culturau d’Interès Locau (BCIL) de tota ua sèria d’elements deth pòble de Bausen pr’amor des sòns valors istorics, arquitectonics e artistics.

Aguesta aprobacion afècte ara glèisa parroquiau de Sant Pèir e eth sòn cementèri, era capèla de Sant Ròc, eth cementèri civiu de Teresa e era capèla de Santa Anna.

Era iniciatiua dera declaracion d’aguesti paratges coma BCIL partic iniciaument des associacions  culturaus Es Sarnalhèrs e Lanaranesa de Bausen, que presentèren ua demana ath Conselh Generau d’Aran en data 10 de deseme de 2019. Era demana siguec avalorada ena Comission d’Auviatge, a on, per unanimitat, s’estimèc quini èren es elements qu’amassauen es caracteristiques entà gaudir dera consideracion de Ben Culturau d’Interès Locau, excludint-ne bèri d’autes, perque ja gaudien dera consideracion, coma es lauaders, o pr’amor que non auien entitat suficient.

“Aguesta a estat ua demana des vesins de Bausen que considerèrem fòrça interessanta pr’amor que toti aguesti elements, que per eri madeishi an un gran valor patrimoniau, meriten èster protegidi e mos cau evitar que se maumeten”, asseguraue eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “damb aguesta catalogacion coma BCIL existís era obligacion per part des administracions de invertir recorsi entara sua preservacion, en tot garantir atau eth suenh ath nòste auviatge e era nòsta cultura, que son un des grans tresaurs dera Val d’Aran”.

La iglesia parroquial de Sant Pèir y su cementerio, las capillas de Sant Ròc y de Santa Anna y el cementerio civil de Teresa en Bausen, declarados Bienes Culturales de Interés Local

 El Pleno del Conselh Generau d’Aran aprobó inicialmente el pasado viernes, 18 de septiembre, la declaración como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) de toda una serie de elementos del pueblo de Bausen por sus valores históricos, arquitectónicos y artísticos.

Esta aprobación afecta a la iglesia parroquial de Sant Pèir y su cementerio, la capilla de Sant Ròc, el cementerio civil de Teresa y la capilla de Santa Anna.

La iniciativa de la declaración de estos elementos como BCIL partió inicialmente de las asociaciones culturales Es Sarnalhèrs y Lanaranesa de Bausen, que presentaron la petición al Conselh Generau d’Aran el pasado mes de diciembre de 2019. La petición fue valorada en la Comisión de Patrimonio donde, por unanimidad, se estimó cuáles eran los elementos que reunían las características para ser considerados Bien Cultural de Interés Local, excluyendo algunos que ya contaban con la consideración, como los lavaderos, o porque no tenían entidad suficiente.

Cementèri de Teresa, dehòra, Baish Aran

“Esta ha sido una petición de los vecinos de Bausen que consideramos muy interesante puesto que todos estos elementos, que por sí mismos tienen un gran valor patrimonial, merecen ser protegidos y debemos evitar que se malmetan”, aseguraba el sindic d’Aran, Francés Boya, añadiendo que: “con esta catalogación como BCIL existe la obligación por parte de las administraciones de invertir recursos para su preservación, garantizando así la protección a nuestro patrimonio y nuestra cultura, que son uno de los grandes tesoros de la Val d’Aran”.

L’església parroquial de Sant Pèir i el seu cementiri, les capelles de Sant Ròc i de Santa Anna i el cementiri civil de Teresa, declarats Bens Culturals d’Interès Local

El Ple del Conselh Generau d’Aran va aprovar inicialment divendres passat, 18 de setembre, la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de tota una sèrie d’elements del poble de Bausen pels seus valors històrics, arquitectònics i artístics.

Aquesta aprovació afecta a l’església parroquial de Sant Pèir i el seu cementiri, la capella de Sant Ròc, el cementiri civil de Teresa i la capella de Santa Anna.

La iniciativa de la declaració d’aquests elements com a BCIL va partir inicialment de les associacions culturals Es Sarnalhèrs i Lanaranesa de Bausen, que van presentar la petició al Conselh Generau d’Aran el mes de desembre de 2019. La petició va ser valorada en la Comissió de Patrimoni on, per unanimitat, es va estimar quins eren els elements que reunien les característiques per a ser considerats Bé Cultural d’Interès Local, excloent alguns que ja comptaven amb la consideració, com els safaretjos, o perquè no tenien entitat suficient.

“Aquesta ha estat una petició dels veïns de Bausen que considerem molt interessant perquè tots aquests elements, que per si mateixos tenen un gran valor patrimonial, mereixen ser protegits i hem d’evitar que es malmetin”, assegurava el sindic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “amb aquesta catalogació com a BCIL existeix l’obligació per part de les administracions d’invertir recursos per a la seva preservació, garantint així la protecció del nostre patrimoni i la nostra cultura, que són un dels grans tresors de la Val d’Aran”.

Info: Conselh Generau d’Aran