Per prumèr còp ena istòria, un secretari d’Estat francés visite era Val d’Aran en marc dera estrategia transfronterèra Espanha-França deth Ministèri entara Transicion Ecologica e eth Rèpte Demografic entà tractar ahèrs d’interès en desvolopament dera cooperacion transfronterèra e eth desvolopament rurau.

Era Val d’Aran acuelhec ager era amassada entre eth secretari generau entath Rèpte Demografic espanhòu, Francés Boya, e eth secretari d’Estat de Ruralitat de França, Joël Giraud, e ua posterior amassada ena que prenec part era sindica d’Aran, Maria Vergés, e d’auti representants d’entitats locaus e collectius entara presentacion de projèctes de desvolopament territoriau.

Aguesta visita se correspon ara estrategia transfronterèra França-Espanha impulsada peth Ministèri entara Transicion Ecologica e eth Rèpte Demografic.

“Entara Val d’Aran ei tot un aunor acuélher un eveniment d’aguesta relevancia, especiaument auent en compde era relacion istorica qu’a auut tostemp eth nòste territòri damb eth país vesin” manifestaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, que higie que: “cau destacar era importància qu’a entà Aran compdar damb un representant aranés en govèrn der Estat, coneishedor dera realitat des territòris de montanha e sensible damb es politiques transfronterères e de vesiatge”.

Pendent aguesta jornada se tractèren ahèrs d’interès entà andús païsi en matèria de cooperacion en diuèri airaus coma sanitat, educacion o economia, e era sindica d’Aran metec, un còp mès, dessús dera taula era importáncia qu’a era redubertura deth pòrt deth Portilhon entara Val d’Aran.

El Valle de Aran acoge una jornada sobre desarrollo rural y cooperación transfronteriza entre España y Francia

Por primera vez en la historia, un secretario de Estado francés visita la Val d’Aran en el marco de la estrategia transfronteriza Francia-España del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para tratar asuntos de interés en el desarrollo de la cooperación transfronteriza y el desarrollo rural.

La Val d’Aran acogió ayer la reunión entre el secretario general para el Reto Demográfico español, Francés Boya, y el secretario de Estado de Ruralidad de Francia, Joël Giraud, y una posterior reunión en la que participó la síndica de Aran, Maria Vergés, y otros representantes de entidades locales y colectivos para la presentación de proyectos de desarrollo territorial.

Esta visita se corresponde a la estrategia transfronteriza Francia España impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“Para la Val d’Aran es todo un honor acoger un evento de esta relevancia, especialmente teniendo en cuenta la relación histórica que ha tenido siempre nuestro territorio con el país vecino”, manifestaba la síndica de Aran, María Vergés, que añadía: “cabe destacar la importancia que tiene para Aran contar con un representante aranés en el gobierno del Estado, conocedor de la realidad de los territorios de montaña y sensible con las políticas transfronterizas y de vecindad”.

Durante esta jornada se trataron asuntos de interés para ambos países en materia de cooperación en ámbitos como la sanidad, la educación o la economía, y la síndica de Aran volvió a poner sobre la mesa la importancia que tiene la reapertura del puerto del Portilhon para la Val d’Aran.

La Vall d’Aran acull una jornada sobre desenvolupament rural i cooperació transfronterera entre Espanya i França

Per primera vegada en la història, un secretari d’Estat francès visita la Val d’Aran en el marc de l’estratègia transfronterera França-Espanya del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a tractar assumptes d’interès en el desenvolupament de la cooperació transfronterera i el desenvolupament rural.

La Val d’Aran va acollir ahir la reunió entre el secretari general per al Repte Demogràfic espanyol, Francés Boya, i el secretari d’Estat de Ruralitat de França, Joël Giraud, i una posterior reunió en la qual va participar la síndica d’Aran, Maria Vergés, i altres representants d’entitats locals i col·lectius per a la presentació de projectes de desenvolupament territorial.

Aquesta visita es correspon a l’estratègia transfronterera França-Espanya impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

“Per a la Val d’Aran és tot un honor acollir un esdeveniment d’aquesta rellevància, especialment tenint en compte la relació històrica que ha tingut sempre el nostre territori amb el país veí”, manifestava la síndica d’Aran, Maria Vergés, que afegia: “cal destacar la importància que té per a Aran comptar amb un representant aranès en el govern de l’Estat, coneixedor de la realitat dels territoris de muntanya i sensible amb les polítiques transfrontereres i de veïnatge”.

Durant aquesta jornada es van tractar assumptes d’interès per a tots dos països en matèria de cooperació en àmbits com la sanitat, l’educació o l’economia, i la síndica d’Aran va tornar a posar sobre la taula la importància que té la reobertura del port del Portilhon per a la Val d’Aran.

Info: Conselh Generau d’Aran