Eth pròplèu 9 de seteme es escòles Sant Ròc, Garona, Loseron, Ruda, Sant Martí e Castèth Leon, atau coma er Institut d’Aran e er EAP receberàn era formacion deth programa KIVA en matèria de sètge escolar.

Pr’amor dera crisi sanitaria provocada pera COVID-19 e entà garantir ua major seguretat deth professorat, aguesta formacion impartida per tres agents KIVA s’amiarà a tèrme en tres espaci diferenciadi, en tot dividir ath professorat e complir damb es limitacions d’aforament.

Eth projècte KIVA contra eth sètge cerque trabalhar non sonque damb era victima e er assatjador, senon que vò hèr a veir ath conjunt der escolanat que toti amassa pòden cambiar aguesta situacion. Ja qu’ei comprovat qu’es observadors an un ròtle clau entà acabar damb eth bullying e pòden decidir èster part dera solucion en compdes d’ignorar eth problèma.

Eth govèrn d’Aran ei totaument comprometut damb  era luta contra es problematiques sociaus qu’afècten ara poblacion, coma pòt èster eth sètge o era violéncia de genre, e pròva d’açò ei eth trabalh que desvolope eth departament d’Igualtat, Salut e Benèster ençà entà cercar  solucions ad aguestes lacres sociaus.

“Es donades mos demòstren qu’era Val d’Aran non ei aliena ad aguesta problematica e qu’eth sètge escolar ei present en nòste territòri” manifèste era vicesindica Maria Vergés, e hig que: “damb aguest programa eth govèrn deth Conselh Generau preten redusir aguestes donades, sustot trabalhant dera prevencion ençà e en coordinacion damb eth pròpri departament d’Ensenhament dera Generalitat”.

Entà Angelina Cases, conselhèra de Coneishement, “era apòsta que hè eth govèrn damb aguest ahèr, tot e non auer competéncies en airau educatiu, demòstre tanben er interés qu’auem ena educacion en Aran”.

Eth programa KIVA, qu’a era sua origina en Finlandia e qu’a dejà uns ans de rodatge damb fòrça boni resultats, cerque melhorar era conviuença escolara en tot redusir e previer es casi de sètge e minimizar es sòns efèctes negatius.

Las escuelas de Bossòst, Vielha, la ZER Val d’Aran, el EAP y el Institut d’Aran recibirán formación KIVA contra el acoso escolar

El próximo 9 de septiembre las escuelas Sant Ròc, Garona, Loseron, Ruda, Sant Martí y Castèth Leon, así como el Instituto d’Aran y el EAP recibirán la formación del programa KIVA en materia de acoso escolar.

A causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y para garantizar una mayor seguridad del profesorado, esta formación impartida por tres agentes KIVA se llevará a cabo en tres espacios diferenciados, dividiendo al profesorado y cumpliendo con las limitaciones de aforo.

El proyecto KIVA contra el acoso busca trabajar no solo con la víctima y el agresor, sino que quiere hacer ver al conjunto del alumnado que todos juntos pueden cambiar esta situación. Ya que está comprobado que los observadores tienen un rol clave para acabar con el bullying y pueden decidir ser parte de la solución en vez de ignorar el problema.

El gobierno de Aran está totalmente comprometido con la lucha contra las problemáticas sociales que afectan a la población, como podría ser el acoso o la violencia de género, y prueba de ello es el trabajo que desarrolla el departamento de Igualdad, Salud y Bienestar para buscar  soluciones a estas lacras sociales.

“Los datos nos demuestran que la Val d’Aran no es ajena a esta problemática y que el acoso escolar está presente en nuestro territorio” manifiesta la vicesindica Maria Vergés, y añade que: “con este programa el gobierno del Conselh Generau pretende reducir estos datos, sobretodo trabajando a partir de la prevención y en coordinación con el propio departamento de Educación de la Generalitat”.

Para Angelina Cases, conselhèra de Conocimiento, “la apuesta que hace el gobierno con este asunto, sin tener las competencias en el ámbito educativo, demuestra también el interés que tenemos por la educación en Aran”.

El programa KIVA, que tiene su origen en Finlandia y que tiene ya unos años de rodaje con muy buenos resultados, busca mejorar la convivencia escolar reduciendo y previniendo los casos de acoso y minimizando sus efectos negativos.

Les escoles de Bossòst, Vielha, la ZER Val d’Aran, el EAP i l’Institut d’Aran rebran formació KIVA contra l’assetjament escolar

El pròxim 9 de setembre les escoles Sant Ròc, Garona, Loseron, Ruda, Sant Martí i Castèth Leon, així com l’Institut d’Aran i el EAP rebran la formació del programa KIVA en matèria d’assetjament escolar.

A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i a fi de garantir una major seguretat del professorat, aquesta formació impartida per tres agents KIVA es durà a terme en tres espais diferenciats, dividint al professorat i complint amb les limitacions d’aforament.

El projecte KIVA contra l’assetjament, busca treballar no sols amb la víctima i l’agressor, sinó que vol fer veure al conjunt de l’alumnat que tots junts poden canviar aquesta situació. Està comprovat que els observadors tenen un rol clau per a acabar amb el bullying i poden decidir ser part de la solució en comptes d’ignorar el problema.

El govern d’Aran està totalment compromès amb la lluita contra les problemàtiques socials que afecten la població, com podria ser l’assetjament o la violència de gènere, i prova d’això és el treball que desenvolupa el Departament d’Igualtat, Salut i Benestar per a buscar solucions a aquestes lacres socials.

“Les dades ens demostren que la Val d’Aran no és aliena a aquesta problemàtica i que l’assetjament escolar és present en el nostre territori” manifesta la vicesindica Maria Vergés, i afegeix que: “amb aquest programa el govern del Conselh Generau pretén reduir aquestes dades, sobretot treballant de la prevenció ençà i en coordinació amb el propi departament d’Educació de la Generalitat”.

Per a Angelina Cases, conselhèra de Coneishement, “l’aposta que fa el govern amb aquest assumpte, sense tenir les competències en l’àmbit educatiu, demostra també l’interès que tenim en l’educació en Aran”.

El programa KIVA, que té el seu origen a Finlàndia i que té ja uns anys de rodatge amb molt bons resultats, cerca millorar la convivència escolar reduint i prevenint els casos d’assetjament i minimitzant els seus efectes negatius.

Info: Conselh Generau d’Aran