Deuant es mesures de contencion deth COVID-19 que s’an auut d’aplicar enguan e qu’an afectat de manèra dirècta ath sector toristic, eth Conselh Generau d’Aran a aprovat redusir en un 50% eth còst dera quòta des sòcis de Foment Torisme Val d’Aran, en tot balhar supòrt ad aguest sector economic tant afectat pera pandemia.

Eth Conselh Generau d’Aran, pendent era amassada deth conselh rector de Foment Torisme Val d’Aran (FTVA) celebrada ager, a aprovat ua bonificacion deth 50% des quòtes des sòcis de FTVA corresponentes ar exercici de 2021, pr’amor des efèctes dera COVID-19 en sector toristic e comerciau dera Val d’Aran.

“Deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ençà èm fòrça conscients dera complèxa e dificil situacion qu’a auut de trauessar bona part deth nòste sector empresariau enguan, sustot eth relacionat damb era ostalaria e comèrç”, manifestaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que “ei pr’amor d’açò que, laguens des nòstes possibilitats e competéncies, presentam aguesta bonificacion entà contribuïr ath supòrt deth sector economic aranés”.

Pera sua part, eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, explicaue que “a despièch des bones donades toristiques obtengudes pendent aguest ostiu, que presentèrem era passada setmana,  èm conscients dera situacion generada pera evolucion deth COVID-19 eth darrèr an e miei, qu’a supausat era adopcion de mesures qu’an afectat especiaument ath sector toristic e, per aguest motiu, pensan qu’ère indispensable redusir aguesta quòta as associats e associades de FTVA”.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran tanben creèc aguesta primauera ua  linha d’ajuts, dotada d’un pressupòst de 210.000 euròs, damb era finalitat de tractar de palliar, en marc des sues competéncies, era afectacion ena activitat empresariau dera Val d’Aran, e que se concretèc en ajudes destinades a subvencionar  eth 50% deth rebut de lordères der an 2020.

El Conselh Generau bonificará el 50% de la cuota de este año de los socios de Foment Torisme Val d’Aran

Ante las medidas de contención del COVID-19 que se han tenido que aplicar este año y que han afectado de manera directa al sector turístico, el Conselh Generau d’Aran ha aprobado reducir en un 50% el coste de la cuota de los socios de Foment Torisme Val d’Aran, brindando apoyo a este sector económico tan afectado por la pandemia

El Conselh Generau d’Aran, durante la reunión del consejo rector de Foment Torisme Val d’Aran (FTVA) celebrada ayer, ha aprobado una bonificación del 50% de las cuotas de los socios de FTVA correspondientes al ejercicio de 2021, a causa de los efectos del COVID-19 en el sector turístico y comercial de la Val d’Aran.

“Desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran somos muy conscientes de la compleja y difícil situación que ha tenido que atravesar buena parte de nuestro sector empresarial este año, especialmente el relacionado con la hostelería y el comercio”, manifestaba la síndica de Aran, Maria Vergés, añadiendo que “es por ello que, dentro de nuestras posibilidades y competencias, presentamos esta bonificación para contribuir al apoyo al sector económico aranés”.

Por su parte, el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano, explicaba que “a pesar de los buenos datos obtenidos durante este verano, que presentamos la semana pasada, somos conscientes de la situación generada por la evolución del COVID-19 el último año y medio, que ha supuesto la adopción de medidas que han afectado especialmente al sector turístico y, por ello, creemos que era indispensable reducir esta tasa a los asociados y asociadas de FTVA”.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran también creó esta primavera una línea de ayudas, dotada de un presupuesto de 210.000 euros, con la finalidad de tratar de paliar, en el marco de sus competencias, la afectación en la actividad empresarial de la Val d’Aran, y que se concretó en ayudas destinadas a subvencionar el 50% del recibo de las basuras del año 2020.

El Conselh Generau bonificarà el 50% de la quota d’enguany dels socis de Foment Torisme Val d’Aran  

Davant les mesures de contenció del COVID-19 que s’han hagut d’aplicar enguany i que han afectat de manera directa al sector turístic, el Conselh Generau d’Aran ha aprovat reduir en un 50% el cost de la quota dels socis de Foment Torisme Val d’Aran, brindant suport a aquest sector econòmic tan afectat per la pandèmia

El Conselh Generau d’Aran, durant la reunió del consell rector de Foment Torisme Val d’Aran (FTVA) celebrada ahir, ha aprovat una bonificació del 50% de les quotes dels socis de FTVA corresponents a l’exercici de 2021, a causa dels efectes de la COVID-19 en el sector turístic i comercial de la Val d’Aran.

“Des del govern del Conselh Generau d’Aran som molt conscients de la complexa i difícil situació que ha hagut de travessar bona part del nostre sector empresarial enguany, especialment el relacionat amb l’hostaleria i el comerç”, manifestava la síndica d’Aran, Maria Vergés, afegint que “és per això que, dins de les nostres possibilitats i competències, presentem aquesta bonificació per a contribuir al suport del sector econòmic aranès”.

Per part seva, el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano, explicava que “malgrat les bones dades obtingudes durant aquest estiu, que presentem la setmana passada, som conscients de la situació generada per l’evolució del COVID-19 l’últim any i mig, que ha suposat l’adopció de mesures que han afectat especialment el sector turístic i, per això, creiem que era indispensable reduir aquesta taxa als associats i associades de FTVA”.

El govern del Conselh Generau d’Aran també va crear aquesta primavera una línia d’ajudes, dotada d’un pressupost de 210.000 euros, amb la finalitat de tractar de pal·liar, en el marc de les seves competències, l’afectació en l’activitat empresarial de la Val d’Aran, i que es va concretar en ajudes destinades a subvencionar el 50% del rebut de les escombraries de l’any 2020.

Info: Conselh Generau d’Aran