Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran invertirà eth 50% deth còst des trabalhs de mantenement enes sendèrs e pistes forestaus deth Naut Aran, mentre qu’eth consistòri municipau aportarà er aute 50%.

En çò que hè ara rèsta de municipis aranesi, cau rebrembar qu’ei eth Conselh Generau d’Aran qui assumís integralament aguestes actuacions.

Eth Conselh Generau d’Aran renauirà eth convèni de collaboracion damb er Ajuntament de Naut Aran entath finançament deth mantenement e milhora des camins, sendèrs e pistes forestaus deth municipi.

“Mantier es nòsti camins e pistes ben condicionadi e nets ei primordiau entath  govèrn deth Conselh Generau”, afirme eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, que hig que: “damb aguest convèni, establim un mecanisme de collaboracion damb er Ajuntament de Naut Aran que mos ajude a suenhar er entorn naturau deth municipi entà que vesins e visitants poguen gaudir-lo pendent tot er an”.

En marc d’aguest convèni, eth Conselh Generau invertirà ath torn de 45.000 euròs en aguesti trabalhs, mentre qu’er Ajuntament aportarà era madeisha quantitat entà assumir de forma conjunta es actuacions de besonh.

Entath baile de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela, aguesta linha de collaboracion permet era realizacion des accions de conservacion e manteniment des camins, sendèrs e pistes forestaus deth tèrme municipau de Naut Aran de forma dirècta per part der Ajuntament, damb ua collaboracion economica anuau per part deth Conselh Generau”.

El Conselh Generau d’Aran y el Ayuntamiento de Naut Aran renuevan el convenio para la conservación de caminos del municipio

El gobierno del Conselh Generau d’Aran invertirá el 50% del coste de estos trabajos de mantenimiento en les senderos y pistas forestales del Naut Aran, mientras que el consistorio municipal aportará el otro 50%.

En lo que refiere al resto de municipios araneses, cabe recordar que es el Conselh Generau d’Aran quien asume íntegramente estas actuaciones.

El Conselh Generau d’Aran renovará el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Naut Aran para la financiación del mantenimiento y mejora de los caminos, senderos y pistas forestales del municipio.

“Mantener nuestros caminos y pistas bien acondicionados y limpios es primordial para el gobierno del Conselh Generau”, afirma el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna, que añade que: “con este convenio, establecemos un mecanismo de colaboración con el Ayuntamiento de Naut Aran que nos ayuda a cuidar el entorno natural del municipio para que vecinos y visitantes puedan disfrutarlo durante todo el año”.

En el marco de este convenio, el Conselh Generau d’Aran invertirá alrededor de 45.00 euros en estos trabajos mientras que el Ayuntamiento aportará la misma cantidad para asumir de forma conjunta las actuaciones necesarias.

Para el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela, esta línea de colaboración permite la realización de las acciones de conservación y mantenimiento de los caminos, senderos y pistas forestales del término municipal de Naut Aran de forma directa por parte del Ayuntamiento, con una colaboración económica anual por parte del Conselh Generau”.

El Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Naut Aran renoven el conveni per a la conservació de camins del municipi

El govern del Conselh Generau d’Aran invertirà el 50% del cost d’aquests treballs de manteniment als senders i pistes forestals del Naut Aran, mentre que el consistori municipal aportarà l’altre 50%

Pel que fa a la resta de municipis aranesos, cal recordar que és el Conselh Generau d’Aran qui assumeix íntegrament aquestes actuacions

El Conselh Generau d’Aran renovarà el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Naut Aran per al finançament del manteniment i millora dels camins, senders i pistes forestals del municipi.

“Mantenir els nostres camins i pistes ben condicionats i nets és primordial per al govern del Conselh Generau”, afirma el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, que afegeix que: “amb aquest conveni, establim un mecanisme de col·laboració amb l’Ajuntament de Naut Aran que ens ajuda a cuidar l’entorn natural del municipi perquè veïns i visitants puguin gaudir-lo durant tot l’any”.

En el marc d’aquest conveni, el Conselh Generau d’Aran invertirà uns 45.00 euros en aquests treballs mentre que l’Ajuntament aportarà la mateixa quantitat per a assumir de manera conjunta les actuacions necessàries.

Per a l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela, aquesta línia de col·laboració permet la realització de les accions de conservació i manteniment dels camins, senders i pistes forestals del terme municipal de Naut Aran de forma directa per part de l’Ajuntament, amb una col·laboració econòmica anual per part del Conselh Generau”.

Info: Conselh Generau d’Aran / Aran Notícies