Pendent era visita en Aran deth conselhèr d’Empresa e Coneishement dera Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa, era sindica d’Aran, acompanyada pes conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica deth Conselh, a traslladat eth mauestar deth govern aranés pera manca d’interlocucion e resposta damb eth govern dera Generalitat.

Aguesta tarde a auut lòc, ena sedença deth Conselh Generau d’Aran, ua amassada entre era sindica d’Aran, Maria Vergés, e es conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano e Josep Canut, damb eth conselhèr d’Empresa e Coneishement dera Generalitat, Ramon Tremosa, e eth director de Servicis Territoriaus d’Empresa e Coneishement en Lleida, Ramon Alturo.

Pendent aguesta amassada, era sindica d’Aran a sollicitat ara Generalitat de Catalunya que tengue en compde eth sector toristic aranés e n’aumenten es ajudes. Atau e coma afirmaue: “ena Val d’Aran, eth sector toristic s’a vist fòrça castigat, especiaument pendent era tempsada d’iuèrn, pr’amor des mesures restrictives qu’afècten ara ostalaria, restauracion e comèrç”, e higie que: “èm conscients qu’era prioritat a d’èster era salut des persones, mès tanben ei de besonh hèr front as conseqüéncies socioeconomiques provocades pera COVID-19, ei per açò qu’auem demanat ath conselhèr d’Empresa e Coneishement aguest increment enes ajudes entath sector toristic”.

En aguest sens, es conselhèrs Serrano e Canut an transmetut ath conselhèr Tremosa “era preocupacion pes critèris qu’emplegue era Generalitat de Catalunya ara ora de decidir sus es restriccions que, malerosament, non an vision de territòri”. Atau madeish higien que “ahèrs coma era mobilitat damb França, es oraris comerciaus o eth confinament municipau, non se comprenen en Aran”.

D’un aute costat, s’a insistit ath conselhèr Tremosa en besonh de mantier  ua relacion bilaterau entre eth Conselh Generau d’Aran e era Generalitat de Catalunya fòrça mès estreta e floida entà tractar ahèrs qu’afècten de forma dirècta ara Val d’Aran, atau coma “auem demanat ath conselhèr Tremosa que traslade ath govèrn dera Generalitat eth nòste mauestar e eth desir que, en un futur ben pròxim, aguesta relacion sigue mès empatica e bilaterau”.

El Conselh Generau d’Aran reclama al consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ayudas para el sector turístico aranés

Durante la visita a Aran del consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa, la sindica d’Aran, acompañada por los consejeros de Economía, Turismo y Promoción Económica del Conselh, ha trasladado el malestar del gobierno aranés por la falta de interlocución y respuesta con el gobierno de la Generalitat.

Esta tarde ha tenido lugar, en la sede del Conselh Generau d’Aran, una reunión entre la sindica d’Aran, Maria Vergés, y los consejeros de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano y Josep Canut, con el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, y el director de Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento en Lleida, Ramon Alturo.

Durante esta reunión, la sindica d’Aran ha solicitado a la Generalitat de Catalunya que tenga en cuenta el sector turístico aranés y aumenten las ayudas. Tal como afirmaba: “en la Val d’Aran, el sector turístico se ha visto muy castigado, especialmente durante la temporada de invierno, a causa de las medidas tan restrictivas que afectan a la hostelería, restauración y comercio”, y añadía que: “somos conscientes de que la prioridad debe ser siempre la salud de las personas, pero también es necesario hacer frente a las consecuencias socioeconómicas provocadas por la COVID-19, por ello hemos solicitado al consejero Tremosa este incremento en las ayudas al sector turístico”.

En este sentido, los consejeros Serrano y Canut han transmitido al consejero de Empresa y Conocimiento “la preocupación por los criterios que utiliza la Generalitat de Catalunya a la hora de decidir sobre las restricciones que, lamentablemente, no tienen visión de territorio”. Así mismo, añadían que: “asuntos como la movilidad con Francia, los horarios comerciales o el confinamiento municipal, no se comprenden en Aran”.

Por otro lado, se ha insistido al consejero Tremosa la necesidad de mantener una relación bilateral entre el Conselh Generau d’Aran y la Generalitat de Catalunya mucho más estrecha y fluida para tratar los asuntos que afectan de forma directa a la Val d’Aran. La sindica ha pedido al consejero “que traslade al gobierno de la Generalitat nuestro malestar y deseo de que, en un futuro muy próximo, esta relación sea más empática y bilateral”.

El Conselh Generau d’Aran reclama al conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon tremosa, ajudes per al sector turístic aranès

Durant la visita a Aran del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa, la sindica d’Aran, acompanyada pels consellers d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica del Conselh, ha traslladat el malestar del govern aranès per la falta d’interlocució i resposta amb el govern de la Generalitat.

Aquesta tarda ha tingut lloc, en la seu del Conselh Generau d’Aran, una reunió entre la sindica d’Aran, Maria Vergés, i els consellers d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano i Josep Canut, amb el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, i el director de Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo.

Durant aquesta reunió, la sindica d’Aran ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que tingui en compte el sector turístic aranès i augmentin les ajudes. Tal com afirmava: “a la Val d’Aran, el sector turístic s’ha vist molt castigat, especialment durant la temporada d’hivern, a causa de les mesures tan restrictives que afecten l’hostaleria, restauració i comerç”, i afegia que: “som conscients que la prioritat ha de ser sempre la salut de les persones, però també és necessari fer front a les conseqüències socioeconòmiques provocades per la COVID-19, per això hem sol·licitat al conseller Tremosa aquest increment en les ajudes al sector turístic”.

En aquest sentit, els consellers Serrano i Canut han transmès al conseller d’Empresa i Coneixement “la preocupació pels criteris que utilitza la Generalitat de Catalunya a l’hora de decidir sobre les restriccions que, lamentablement, no tenen visió de territori”. Així mateix, afegien que: “assumptes com la mobilitat amb França, els horaris comercials o el confinament municipal, no es comprenen a l’Aran”.

D’altra banda, s’ha insistit al conseller Tremosa la necessitat de mantenir una relació bilateral entre el Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya molt més estreta i fluida per a tractar els assumptes que afecten de manera directa a la Val d’Aran. La sindica ha demanat al conseller “que traslladi al govern de la Generalitat el nostre malestar i desig que, en un futur molt pròxim, aquesta relació sigui més empàtica i bilateral”.

Info: Conselh Generau d’Aran