Era sindica d’Aran e er alcalde de Bossòst an dirigit ua missiva ath prefècte dera Haute-Garonne, en tot sollicitar era dubertura d’aguesta via de manèra urgent entà recuperar era dinamica de cooperacion e vesiatge entre Bossòst e Luchon, qu’an de besonh aguesta connexion entà complementar servicis comerciaus, sanitaris o educatius, entre d’auti.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, e er alcalde de Bossòst, Amador Marqués, s’an dirigit ath prefècte dera Haute-Garonne, Étienne Guyot, entà demanar era dubertura deth pas deth Portilhon, barrat eth passat mes de gèr per part der Estat Francés pr’amor d’alèrtes terroristes dirigides ath país vesin.

“Era termièra deth Portilhon ei un pas fòrça important entàs abitants d’Aran e deth parçan de Comminges, e especiaument entàs poblacions de Bossòst e Luchon” afirme era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “andús municipis an de besonh aguesta via entà complementar servicis comerciaus, sanitaris, esportius o educatius, entre d’auti, e ei urgent recuperar era sua dinamica de cooperacion e vesiatge”.

Er alcalde de Bossòst, Amador Marqués, asseguraue que: “hè fòrça temps que, deth Conselh Generau d’Aran e der Ajuntament de Bossòst ençà insistim en besonh de restablir era normalitat transfronterèra en aguest tram, pr’amor qu’en tot atier ar acòrd de Schengen, en marc dera normativa europea, non se pòt estener tant en temps un barrament coma aguest e de forma unilaterau”. En aguest sens, s’a mantengut contacte damb era Delegacion deth Govèrn en Catalunya, e es representants dera Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises e era Subprefectura de Saint-Gaudens.

Atau madeish, an trasladat ath prefècte dera Haute-Garonne era sua preocupacion deuant era afectacion que poirie auer er eveniment esportiu Vielha Cycling Tour, qu’aurà lòc eth pròplèu 24 de junhsèga, pr’amor qu’eth sòn recorrut prevé trauessar eth pòrt deth Portilhon. En aguest sens, era sindica d’Aran e er alcalde de Bossòst an demanat ara Prefectura que se permete era realizacion d’aguesta pròva, que compde damb eth supòrt autant deth Conselh Generau d’Aran coma dera Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.

El Conselh Generau y el Ayuntamiento de Bossòst piden la apertura de la frontera del Portilhon

La síndica de Aran y el alcalde de Bossòst han dirigido una misiva al prefecto de la Haute-Garonne, solicitando la apertura de esta vía de manera urgente para recuperar la dinámica de cooperación y vecindad entre Bossòst y Luchon, que necesitan esta conexión para complementar servicios comerciales, sanitarios o educativos, entre otros

La síndica de Aran, Maria Vergés, y el alcalde de Bossòst, Amador Marqués, se han dirigido al prefecto de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, para pedir la apertura del paso del Portilhon, cerrado por el Estado Francés el pasado mes de enero a causa de alertas terroristas dirigidas al país vecino.

“La frontera del Portilhon es un paso muy importante para los habitantes de Aran y de Comminges, y especialmente para las poblaciones de Bossòst y Luchon” afirma la síndica de Aran, María Vergés, añadiendo que: “ambos municipios necesitan esta vía para complementar servicios comerciales, sanitarios, deportivos o educativos, entre otros, y es urgente recuperar su dinámica de cooperación y vecindad”.

El alcalde de Bossòst, Amador Marqués, asegura que: “hace meses que desde el Conselh Generau d’Aran y el Ayuntamiento de Bossòst insistimos en la necesidad de restablecer la normalidad transfronteriza en este tramo, puesto que atendiendo al acuerdo de Schengen, en el marco de la normativa europea, no puede extenderse tanto en el tiempo un cierre como este y de forma unilateral”. En este sentido, se ha mantenido contacto con la Delegación del Gobierno en Catalunya, los representantes de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises y la Subprefectura de Saint-Gaudens.

Así mismo, han trasladado al prefecto de la Haute-Garonne su preocupación ante la afectación que podría tener el evento deportivo Vielha Cycling Tour, que tendrá lugar el próximo 24 de junio, puesto que su recorrido prevé atravesar el puerto del Portilhon. En este sentido, la síndica de Aran y el alcalde de Bossòst han pedido a la Prefectura que se permita la realización de esta prueba, que cuenta con el apoyo tanto del Conselh Generau d’Aran como de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.

El Conselh Generau i l’Ajuntament de Bossòst demanen l’obertura de la frontera del Portilhon

La síndica d’Aran i l’alcalde de Bossòst han dirigit una missiva al prefecte de la Haute-Garonne, sol·licitant l’obertura d’aquesta via de manera urgent per a recuperar la dinàmica de cooperació i veïnatge entre Bossòst i Luchon, que necessiten aquesta connexió per a complementar serveis comercials, sanitaris o educatius, entre altres

La síndica d’Aran, Maria Vergés, i l’alcalde de Bossòst, Amador Marquès, s’han dirigit al prefecte de la Haute-Garona, Étienne Guyot, per a demanar l’obertura del pas del Portilhon, tancat per l’Estat Francès el mes de gener passat a causa d’alertes terroristes dirigides al país veí.

“La frontera del Portilhon és un pas molt important per als habitants d’Aran i de Comminges, i especialment per a les poblacions de Bossòst i Luchon” afirma la síndica d’Aran, Maria Vergés, afegint que: “tots dos municipis necessiten aquesta via per a complementar serveis comercials, sanitaris, esportius o educatius, entre altres, i és urgent recuperar la seva dinàmica de cooperació i veïnatge”.

L’alcalde de Bossòst, Amador Marqués, assegura que: “fa mesos que des del Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Bossòst insistim en la necessitat de restablir la normalitat transfronterera en aquest tram, ja que atès l’acord de Schengen, en el marc de la normativa europea, no pot estendre’s tant en el temps un tancament com aquest i de manera unilateral”. En aquest sentit, s’ha mantingut contacte amb la Delegació del Govern a Catalunya, els representants de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises i la Sotsprefectura de Saint-Gaudens.

Així mateix, han traslladat al prefecte de la Haute-Garona la seva preocupació davant l’afectació que podria tenir l’esdeveniment esportiu Vielha Cycling Tour, que tindrà lloc el pròxim 24 de juny, ja que el seu recorregut preveu travessar el port del Portilhon. En aquest sentit, la síndica d’Aran i l’alcalde de Bossòst han demanat a la Prefectura que es permeti la realització d’aquesta prova, que compta amb el suport tant del Conselh Generau d’Aran com de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.

Info: Conselh Generau d’Aran