Pendent era amassada mantenguda ager damb era consellera de Salut dera Generalitat, Alba Vergés, eth sindic d’Aran, Francés Boya, acordèc procedir ara demana ar Estat deth pas ara Fasa 2 de desescalada dera Val d’Aran (amassa damb era rèsta dera Region Sanitària deth Naut Pirenèu e Aran), tostemp rebrembant eth besonh de seguir es mesures establides entà evitar un rebròt de contagis de COVID-19.

“En aguesti moments, era situacion sanitària dera Val d’Aran ei estabilizada, totun, mos cau èster prudents e, pendent aguesta transicion ara naua normalitat, non mos cau desbrembar qu’eth COVID-19 encara ei un perilh entara salut publica e mos cau evitar, a tota còsta, naui rebròts”, afirme eth sindic d’Aran.

En aguest sens, era vicesindica e conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster, Maria Vergés, manifèste que “passar ara Fasa 2 serie ua fòrça bona notícia entath territòri, mès ei de besonh complir tostemp es mesures establides pes autoritats sanitàries: respectar era distància de seguretat entre persones, hèr us dera mascareta, evitar aglomeracions e lauar-se fòrça soent es mans”.

En aguesta amassada virtuau damb era Conselleria de Salut, siguec present tanben eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion economica, Juan Antonio Serrano, que considère qu’er auançament ara Fasa 2 supause “un pas mès ena activacion progressiva dera nòsta economia”.

Era Fasa 2 contemple mesures coma es visites as usatgèrs de centres residenciaus tàs persones granes en situacions exepcionaus, era dubertura ath public des establiments otelèrs e de restauracion entath consum laguens deth locau ath 40% dera sua capacitat, era ampliacion des velatòris a 25 persones en espacis ar aire liure o 15 en lòcs barrats, era dubertura d’equipaments culturaus a un tèrç de capacitat o era dubertura des piscines recreatives damb un limit deth 30%, entre d’autes.

El sindic d’Aran y la consejera de Salut acuerdan el paso de la Val d’Aran a la Fase 2 de desescalada

Durante la reunión mantenida ayer con la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, el sindic d’Aran, Francés Boya, acordó proceder a la petición al Estado del paso a la Fase 2 de desescalada de la Val d’Aran (junto con el resto de la Región Sanitaria del Alto Pirineo y Aran), siempre recordando la necesidad de seguir las medidas establecidas para evitar un rebrote de contagios de COVID-19.

 “En estos momentos, la situación sanitaria de la Val d’Aran está estabilizada, aun así debemos ser prudentes y, durante esta transición a la nueva normalidad, no tenemos que olvidar que el COVID-19 todavía es un peligro para la salud pública y tenemos que evitar, a toda costa, nuevos rebrotes”, afirma el sindic d’Aran.

En este sentido, la vicesíndica y consejera de Igualdad, Salud y Bienestar, Maria Vergés, manifiesta que “pasar a la Fase 2 sería una muy buena noticia para el territorio, pero es necesario cumplir siempre las medidas establecidas por las autoridades sanitarias: respetar la distancia de seguridad entre las personas, hacer uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones y lavarse las manos constantemente”.

En esta reunión virtual también participó el consejero de Economía, Turismo y Promoción económica, Juan Antonio Serrano, que considera que el avance a la Fase 2 supone “un paso más en la activación progresiva de nuestra economía”.

La Fase 2 contempla medidas como las visitas a usuarios de centros residenciales para las personas mayores en situaciones excepcionales, la apertura al público de los establecimientos hoteleros y de restauración para el consumo en el interior del local al 40% de su capacidad, la ampliación de los velatorios a 25 personas en espacios al aire libre o 15 en lugares cerrados, la apertura de equipamientos culturales a un tercio de su capacidad o la apertura de las piscinas recreativas con un límite del 30%, entre otras.

El sindic d’Aran i la consellera de Salut acorden el pas de la Val d’Aran a la Fase 2 de desescalada

Durant la reunió mantinguda ahir amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el síndic d’Aran, Francés Boya, va acordar procedir a la petició a l’Estat del pas a la Fase 2 de desescalada de la Val d’Aran (juntament amb la resta de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran), sempre recordant la necessitat de seguir les mesures establertes per a evitar un rebrot de contagis de COVID-19.

“En aquests moments, la situació sanitària de la Val d’Aran està estabilitzada, tot i així hem de ser prudents i, durant aquesta transició a la nova normalitat, no hem d’oblidar que la COVID-19 encara és un perill per a la salut pública i hem d’evitar, costi el que costi, nous rebrots”, afirma el sindic d’Aran.

En aquest sentit, la vicesíndica i consellera d’Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, manifesta que “passar a la Fase 2 seria una molt bona notícia per al territori, però és necessari complir sempre les mesures establertes per les autoritats sanitàries: respectar la distància de seguretat entre les persones, fer ús de la mascareta, evitar aglomeracions i rentar-se les mans constantment”.

En aquesta reunió virtual hi va participar també el conseller d’Economia, Turisme i Promoció econòmica, Juan Antonio Serrano, que considera que l’avanç a la Fase 2 suposa “un pas més en l’activació progressiva de la nostra economia”.

La Fase 2 contempla mesures com les visites a usuaris de centres residencials per a les persones grans en situacions excepcionals, l’obertura al públic dels establiments hotelers i de restauració per al consum a l’interior del local al 40% de la seva capacitat, l’ampliació de les vetlles a 25 persones en espais a l’aire lliure o 15 en llocs tancats, l’obertura d’equipaments culturals a un terç de la seva capacitat o l’obertura de les piscines recreatives amb un límit del 30%, entre altres.

Info: Conselh Generau d’Aran