L’Ajuntament de Naut Aran oferta dues places d’Auxiliar Administratiu i una de Tècnic/a en Turisme.

L’ajuntament de Naut Aran ha publicat la convocatòria de les bases específiques reguladores que han de regir el procés de selecció per Concurs-Oposició per proveir dues places vacants d’Auxiliar Administratiu (C2-14) de la plantilla de personal laboral fix de la plantilla de personal de l’Ajuntament; i per proveir una plaça vacant de Tècnic/a en Turisme (A2-18) de la plantilla de personal laboral interí.

En el cas de la plaça de Tècnic/a en Turisme, la data límit de presentació de les sol·licituds serà el dia 24 de febrer a les 14:30 hores.

Trobareu tota la informació a:

https://app.ebando.es/bando/45dad413-87cd-4a3f-8aeb-79b35b368423-1580716498?fbclid=IwAR2xtVzwRd4igVdV_EainoDdHKEDNwW70fB1JCX-4pH5_W3BIHu-NfB94Bo

https://app.ebando.es/bando/67cdba1a-ef6e-46fb-943f-747301b66846-1579862790?fbclid=IwAR2uHHdunejzZk1jLJOgunuRi-7g0KHIT5OeqXLOeqzd-tBUKRVQkbU6rpI

També us podeu informar a través el web de l’ajuntament de Naut Aran:

http://www.nautaran.org/catala/info/DE5304B346AB473B974377962EFCD0FB.asp

Info: Ajuntament de Naut Aran