Eth Departament de Salut a catalogat era Residéncia coma centre iranja, motiu peth quau es residents dejà pòden recéber, a compdar d’aué, visites familhaus e se tornen a daurir es espacis comuns, tostemp respectant es mesures mercades pes autoritats sanitàries.

Era Residéncia Sant Antòni de Vielha a reprenut aué, dimars 16 de hereuèr, es visites as usatgèrs e usatgères deth centre, dempús d’auer estat catalogada coma centre iranja peth Departament de Salut dera Generalitat. Pr’amor d’aguesta catalogacion, se daurissen tanben es espacis comuns deth centre, dempús de quauques setmanes sense auer podut recéber visites ne hèr a servir aguesti espacis.

Per motius de seguretat, se mantieràn es protocòls establidi pes autoritats sanitàries, en tot mantier es unitats de convivéncia, sauvar es distàncies e hèr usatge des dispositius de seguretat (masquetes, guants, mampares de policarbonat).

Actuaument, lèu era totalitat des residents deth centre de dia e residents, coma personau sanitari e essenciau dera Residéncia an recebut dejà es dues dòsi dera vacuna de Pfizer contra era COVID-19, en tot obtier atau era immunitat de grop.

Salud permite retomar las visitas familiares en la Residencia Sant Antòni de Vielha y abrir los espacios comunes

El Departamento de Salud ha catalogado la Residencia como centro naranja, motivo por el cual los residentes ya pueden recibir, desde hoy, visitas familiares y se vuelven a abrir los espacios comunes, siempre respetando las medidas marcadas por las autoridades sanitarias.

La Residencia Sant Antòni de Vielha ha retomado hoy, martes 16 de febrero, las visitas a los usuarios y usuarias del centro, después de haber sido catalogado como centro naranja por el Departamento de Salud de la Generalitat. A causa de esta catalogación, se abren también los espacios comunes del centro, después de algunas semanas sin haber podido recibir visitas ni utilizar estos espacios.

Por motivos de seguridad, se mantendrán los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, manteniendo las unidades de convivencia, guardando las distancias y haciendo uso de los dispositivos de seguridad (mascarillas, guantes, mamparas de policarbonato).

Actualmente, prácticamente la totalidad de los usuarios del centro de día y residentes, así como personal sanitario y esencial de la Residencia han recibido ya las dos dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, obteniendo así la inmunidad de grupo.

Salut permet reprendre les visites familiars a la Residència Sant Antòni de Vielha i obrir els espais comuns

El Departament de Salut ha catalogat la Residència com a centre taronja, motiu pel qual els residents ja poden rebre, des d’avui, visites familiars i es tornen a obrir els espais comuns, sempre respectant les mesures marcades per les autoritats sanitàries.

La Residència Sant Antòni de Vielha ha reprès avui, dimarts 16 de febrer, les visites als usuaris i usuàries del centre, després d’haver estat catalogat com a centre taronja pel Departament de Salut de la Generalitat. A causa d’aquesta catalogació, s’obren també els espais comuns del centre, després d’algunes setmanes sense haver pogut rebre visites ni utilitzar aquests espais.

Per motius de seguretat, es mantindran els protocols establerts per les autoritats sanitàries, mantenint les unitats de convivència, guardant les distàncies i fent ús dels dispositius de seguretat (mascaretes, guants, mampares de policarbonat).

Actualment, pràcticament la totalitat dels usuaris del centre de dia i residents, així com personal sanitari i essencial de la Residència han rebut ja les dues dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, obtenint així la immunitat de grup.

Info: Conselh Generau d’Aran