Se senhalizen es establiments collaboradors deth Camin de Santiago Aran Pirinèus.

Ath torn d’ua quinzea d’establiments otelèrs e de restauracion aranesi collabòren damb eth Camin de Santiago Aran-Pirenèus, que portarà as pelegrins de Sant Bertrand de Comminges, en tot trauessar era Val d’Aran, era Alta Ribagorça e Òsca enquia connectar damb eth Camin de Santiago catalan, ua iniciativa qu’a estat prebotjada peth Conselh Generau d’Aran, era Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, eth Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça e era Diputación Provincial de Huesca.

Eth Conselh Generau d’Aran, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, autrjarà pendent es pròplèu dies as establiments aderits ara iniciativa deth Camin de Santiago Aran-Pirenèus es plaques que les identifiquen coma Establiments Amics deth Camin de Santiago.

“Era idea de recuperar aguest camin desbrembat pes pelegrins, mès qu’a mantengut era connexion entre es territòris vesins, se presènte coma ua naua oportunitat de desvolopament toristic dehòra dera sason d’iuèrn entath nòste territòri”, afirme eth vicesindic e conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, en tot híger que “eth Camin de Santiago compde damb un gran reconeishement e prestigi a nivèu mondiau e er hèt d’auer ua rota d’aguest camin que trauesse era Val d’Aran mos place en mapa de fòrça pelegrins e supause un important impuls que mos pòt ajudar tanben a diversificar era nòsta economia”.

Pera sua part, eth tanben conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Josep Canut, manifestaue que: “deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ençà volem dar es gràcies ara Associacion Amics deth Camin de Santiago dera Val d’Aran e en concret a Ignacio Aldea, e as defunts José Antonio Martínez Íñigo e era sua hemna Maribel, que siguèren es prepulsors iniciaus d’aguest projècte, atau coma ara Associacion Volentaris Val d’Aran peth trabalh qu’an desvolopat entà hèr realitat aguest Camin”.

Eth Camin de Sant Jaime Aran Pirenèus, que va de Saint Bertrand de Comminges a Berbegal en tot recórrer era Val d’Aran pes municipis de Les, Bossòst, Es Bòrdes e Vielha, cònste de 14 etapes  que somen 246,50 km de recorrut cargadi d’istòria.

Er itinerari ei totaument senhalizat damb es marques de Gran Recorrut, GR-11 e es sues variants ena Val d’Aran, e GR-17 enes trams dera Alta Ribagorça catalana e Òsca.

Una quincena de establecimientos hoteleros y de restauración araneses colaboran con el Camino de Santiago Aran Pirineos

Se señalizan los establecimientos colaboradores del Camino de Santiago Aran Pirineos.

Alrededor de una quincena de establecimientos hoteleros y de restauración araneses colaboran con el Camino de Santiago Aran Pirineos, que llevará a los peregrinos de Sant Bertrand de Comminges, travesando la Val d’Aran, Alta Ribagorça y Huesca hasta conectar con el Camino de Santiago catalán, una iniciativa promovida por el Conselh Generau d’Aran, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça y la Diputación Provincial de Huesca.

El Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, otorgará en los próximos días a los establecimientos adheridos a la iniciativa del Camino de Santiago Aran Pirineos las placas que les identifican como Establecimientos Amigos del Camino de Santiago. 

“La idea de recuperar este camino olvidado por los pelegrinos, pero que ha mantenido la conexión entre los territorios vecinos, se presenta como una nueva oportunidad de desarrollo turístico fuera de la temporada de invierno para nuestro territorio”, afirma el vicesíndico y consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano, añadiendo que: “el Camino de Santiago cuenta con un gran reconocimiento y prestigio a nivel mundial y el hecho de tener una ruta de este camino que atraviesa nuestro territorio nos sitúa en el mapa de muchos peregrinos y supone un importante impulso turístico que nos puede ayudar también a diversificar nuestra economía”.

Por su parte, el también consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Josep Canut, manifestaba que: “desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran queremos agradecer el trabajo de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Val d’Aran y, más concretamente, a Ignacio Aldea, y los difuntos José Antonio Martínez Íñigo y su mujer Maribel, que fueron los propulsores iniciales de este proyecto, así como la Asociación Volentaris Val d’Aran por el trabajo que han realizado para hacer realidad este Camino”.

El Camino de Santiago Aran Pirineos, que va desde Saint Bertrand de Comminges a Berbegal recorriendo la Val d’Aran por Les, Bossòst, Es Bòrdes y Vielha, consta de 14 etapas que suman 246,50 km de recorrido cargados de historia.

El itinerario está totalmente señalizado con las marcas de los senderos de Gran Recorrido (GR-211 y sus variantes en la Val d’Aran, y GR-17 en los tramos de la Alta Ribagorça catalana y Huesca).

Una quinzena d’establiments hotelers i de restauració aranesos col·laboren amb el camí de Sant Jaume Aran Pirineus

Se senyalitzen els establiments col·laboradors del Camí de Santiago Aran Pirineus.

Al voltant d’una quinzena d’establiments hotelers i de restauració aranesos col·laboren amb el camí de Sant Jaume Aran Pirineus, que portarà als pelegrins de Sant Bertrand de Comminges, travessant la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i Osca fins a connectar amb el camí de Sant Jaume català, una iniciativa promoguda pel Conselh Generau d’Aran, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i la Diputación Provincial de Huesca.

El Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, atorgarà en els pròxims dies als establiments adherits a la iniciativa del Camí de Santiago Aran Pirineus les plaques que els identifiquen com a Establiments Amics del Camí de Santiago.

“La idea de recuperar aquest camí oblidat pels peregrins, però que ha mantingut la connexió entre els territoris veïns, es presenta com una nova oportunitat de desenvolupament turístic fora de la temporada d’hivern per al nostre territori”, afirma el vicesíndic i conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano, afegint que: “el camí de Sant Jaume compta amb un gran reconeixement i prestigi a nivell mundial i el fet de tenir una ruta d’aquest camí que travessa el nostre territori ens situa en el mapa de molts pelegrins i suposa un important impuls turístic que ens pot ajudar també a diversificar la nostra economia”.

Per part seva, el també conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut, manifestava que: “des del govern del Conselh Generau d’Aran volem agrair el treball de l’Associació Amics del Camí de Santiago de la Val d’Aran i, més concretament, a Ignacio Aldea, i els difunts José Antonio Martínez Íñigo i la seva dona Maribel, que van ser els propulsors inicials d’aquest projecte, així com l’Associació Volentaris Val d’Aran pel treball que han realitzat per a fer realitat aquest Camí”.

El camí de Sant Jaume Aran Pirineus, que va des de Saint Bertrand de Comminges a Berbegal recorrent la Val d’Aran per Les, Bossòst, Es Bòrdes i Vielha, consta de 14 etapes que sumen 246,50 km de recorregut carregats d’història.

L’itinerari està totalment senyalitzat amb les marques de les senderes de Gran Recorregut (GR-211 i les seves variants a la Val d’Aran, i GR-17 en els trams de l’Alta Ribagorça catalana i Osca).

Info: Conselh Generau d’Aran