Aguest nau grup, nomentat Vielha Healthy Plus, se realizarà deth 6 d’abriu ar 11 de mai, damb er objectiu qu’era gent s’inície en mon dera Marcha Nordica damb ua intensitat baisha e recorreguts cuerti.

A compdar d’aué dimars, 6 d’abriu, er Ajuntament de Vielha e Mijaran met en foncionament un seguit de sessions provisionaus de Marcha Nordica, nomentat Vielha Healthy Plus. Aguest grup aurà activitat es dimars des 16:00 as 17:30, e s’amiarà a tèrme enquiath pròplèu 11 de mai.

Aguesta activitat ei dirigida a tota aquera gent que volgue començar a hèr exercici de manèra suau, per iniciativa pròpria o per prescripcion medica. Es recorreguts seràn cuerti pes entorns de Vielha d’enquia 4 kms e damb un desnivèu minim, damb un ritme totaument adaptat ath perfil de grup. Er objectiu finau ei qu’era gent s’abitue a hèr aguest espòrt, en tot contunhar damb quauqu’ua des gessudes fixes de Marcha Nordica establides en calendari.

Ath delà des sessions deth Vielha Healthy Plus (qu’ei provisionau), Vielha e Mijaran manten enguan 3 grups de gessudes: Eth grup Healthy, que se realize es dimars e dijaus de 18:00 a 20:00. Eth grup Social, damb activitat es dissabtes de 09:30 a 13:30 e, fin finau, eth grup Sportive, que s’amie a tèrme es deluns des 18:00 as 21:00 ores.

“Aguest ei eth 6au an de foncionament d’aguesta activitat qu’a estat tot un exit en territòri e a agut ua molt bona acuelhuda per part dera ciutadania, coma un servici de léser que fomente era practica esportiua entre diuèrsi collectius dera poblacion”, comente eth 2au tinent d’alcalde e còsso d’espòrts de Vielha e Mijaran, Alberto López. E ahig que “damb aguestes naues sessions volem fomentar que mès gent pogue iniciar-se ena practica dera Marcha Nordica en municipi, en tot cercar que s’adapten pòc a pòc a hèr gessudes mès longues e que requerissen un esfòrç fisic mès naut, que conformen es grups Healthy, Social e Sportive, ja fixes en calendari annau”.

Vielha e Mijaran pone en funcionamiento nuevas sesiones de Marcha Nórdica los martes de 16:00 a 17:30h

Este nuevo grupo, denominado Vielha Healthy Plus, se realizará del 6 de abril al 11 de mayo, con el objetivo de que la gente se inicie en el mundo de la Marcha Nórdica con una intensidad baja y recorridos cortos.

A partir de hoy martes, 6 de abril, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran pone en funcionamiento una retahíla de sesiones provisionales de Marcha Nórdica, denominada Vielha Healthy Plus. Este grupo tendrá actividad los martes de las 16:00 a las 17:30, y se llevará a cabo hasta el próximo 11 de mayo.

Esta actividad está dirigida a toda aquella gente que quiera empezar a hacer ejercicio de manera suave, por iniciativa propia o por prescripción médica. Los recorridos serán cortos por los entornos de Vielha de hasta 4 kms y con un desnivel mínimo, con un ritmo totalmente adaptado al perfil de grupo. El objetivo final es que la gente se acostumbre a hacer este deporte, continuando con alguna de las salidas fijas de Marcha Nórdica establecidas en el calendario.

Además de las sesiones del Vielha Healthy Plus (que es provisional), Vielha e Mijaran mantiene este año 3 grupos de salidas: El grupo Healthy, que se realiza los martes y jueves de 18:00 a 20:00. El grupo Social, con actividad los sábados de 09:30 a 13:30 y, finalmente, el grupo Sportive, que se lleva a cabo los lunes de las 18:00 a las 21:00.

“Este es el 6º año en funcionamiento de esta actividad que ha sido todo un éxito en el territorio y ha tenido una muy buena acogida por parte de la ciudadanía, como un servicio de ocio que fomenta la práctica deportiva entre diversos colectivos de la población”, comenta el 2º teniente de alcalde y concejal de deportes de Vielha e Mijaran, Alberto López. Y añade que “con estas nuevas sesiones queremos fomentar que más gente pueda iniciarse en la práctica de la Marcha Nórdica en el municipio, buscando que se adapten poco a poco a hacer salidas más largas y que requieren un esfuerzo físico más alto, que conforman los grupos Healthy, Social y Sportive, ya fijas en el calendario anual”.

Vielha e Mijaran posa en funcionament noves sessions de Marxa Nòrdica els dimarts de les 16.00 a les 17.30h

Aquest nou grup, denominat Vielha Healthy Plus, es realitzarà del 6 d’abril a l’11 de maig, amb l’objectiu que la gent s’iniciï en el món de la Marxa Nòrdica amb una intensitat baixa i recorreguts curts.

A partir d’avui dimarts, 6 d’abril, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran posa en funcionament un reguitzell de sessions provisionals de Marxa Nòrdica, denominat Vielha Healthy Plus. Aquest grup tindrà activitat els dimarts de les 16.00 a les 17.30, i es durà a terme fins al pròxim 11 de maig.

Aquesta activitat està dirigida a tota aquella gent que vulgui començar a fer exercici de manera suau, per iniciativa pròpia o per prescripció mèdica. Els recorreguts seran curts pels entorns de Vielha de fins a 4 kms i amb un desnivell mínim, amb un ritme totalment adaptat al perfil de grup. L’objectiu final és que la gent s’acostumi a fer aquest esport, continuant amb alguna de les sortides fixes de Marxa Nòrdica establertes en el calendari.

A més de les sessions del Vielha Healthy Plus (que és provisional), Vielha e Mijaran manté aquest any 3 grups de sortides: El grup Healthy, que es realitza els dimarts i dijous de 18.00 a 20.00. El grup Social, amb activitat els dissabtes de 09.30 a 13.30 i, finalment, el grup Sportive, que es duu a terme els dilluns de les 18.00 a les 21.00h.

“Aquest és el 6è any en funcionament d’aquesta activitat que ha estat tot un èxit en el territori i ha tingut una molt bona acollida per part de la ciutadania, com un servei d’oci que fomenta la pràctica esportiva entre diversos col·lectius de la població”, comenta el 2n tinent d’alcalde i regidor d’esports de Vielha e Mijaran, Alberto López. I afegeix que “amb aquestes noves sessions volem fomentar que més gent pugui iniciar-se en la pràctica de la Marxa Nòrdica en el municipi, buscant que s’adaptin a poc a poc a fer sortides més llargues i que requereixen un esforç físic més alt, que conformen els grups Healthy, Social i Sportive, ja fixes en el calendari anual”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran