Dempús de diuèrsi mesi d’amassades entre er Ajuntament de Naut Aran, era comunitat skate deth territòri e especialistes en sector, eth consistòri a aprobat era creacion d’un complèxe de 506m2 fòrça complèt e adaptat entà toti es nivèus.

Se tracte deth prumèr Skate Park de granes caracteristiques qu’aurà era Val d’Aran pr’amor que, actuauments, sonque i a ua petita rampa ena poblacion de Vielha.

En totau, se destinaràn 165.000 èuros ath bastiment d’aguest espaci que serà fin finau de hormigon. Era idèa iniciau der Ajuntament de Naut Aran ère creà’c damb ua basa de gondron, mès, des deth collectiu skate dera Val d’Aran s’avertic que siguesse damb un materiau coma er hormigon pr’amor que serie mens abrasiu as queigudes e derrapades.

“Era nòsta apòsta entà desestacionalizar eth territòri ei fòrça clara e demoram arténher ua grana responsa ad aguestes accions”, afirme eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela

En aguest sens, laguens des 506 m2 ei contemplada era installacion d’un ‘bowl’, comunament nomentada piscina, e d’auti elements coma un ‘croissant’, ‘quarter slappy’, ‘wobblecano’, ‘europad’, entre d’auti.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela afirme que “aguest projècte ei frut dera participacion ciutadana. Siguec ua idèa que se mos promoiguec a trauès des hilats sociaus e tot a anat rodat a compdar d’aqueth moment damb era sua collaboracion. Credem qu’eth nau Skate Park serà un gran atractiu esportiu que mos place en un lòc preferent ena practica d’espòrts alternatius”.

Es òbres deth futur Skate Park començaràn en uns mesi, en tot coïncidir damb eth bastiment deth Pump Track que tanben se plaçarà en Arties. En aguest sens, Ruiz-Canela destaque que “auem dauant de nosati dus projèctes fòrça importanti entà potenciar er espòrt de montanha en nòste municipi. Era nòsta apòsta entà desestacionalizar eth territòri ei fòrça clara e demoram arténher ua grana responsa ad aguestes accions”.

Er Ajuntament de Naut Aran considère que damb era zòna poliesportiva d’Arties amassa damb eth Pump Track e er Skate Park e era zòna de biciclèta de montanha d’Enduromies, se crearà un espaci ludic-esportiu en qué se promoiràn es abituds saludables entre es joeni.

El Ayuntamiento de Naut Aran creará un Skate Park de más de 500 m2

Después de varios meses de reuniones entre el Ayuntamiento de Naut Aran, la comunidad skate del territorio y especialistas en el sector, el consistorio ha aprobado la creación de un complejo de 506m2 muy completo y adaptado para todos los niveles.

Se trata del primer Skate Park de grandes características que tendrá el Valle de Aran puesto que, actualmente, únicamente hay una pequeña rampa en la población de Vielha.

En total, se destinarán 165.000 euros a la construcción de este espacio que será finalmente de hormigón. La idea inicial del Ayuntamiento de Naut Aran era crearlo con una base de asfalto, pero desde el colectivo skate del Valle de Aran se aconsejó que fuera con un material como el hormigón porque sería menos abrasivo a las caídas y derrapadas.

“Nuestra apuesta por desestacionalizar el territorio es muy clara y esperamos obtener una gran respuesta a estas acciones”, afirma el alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela

Sobre esto, dentro de los 506 m2 está contemplada la instalación de un ‘bowl’, comúnmente llamada piscina, y otros elementos como un ‘croissant’, ‘quarter slappy’, ‘wobblecano’, ‘europad’, entre otros.

El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela afirma que “este proyecto es fruto de la participación ciudadana. Fue una idea que se nos promovió a través de las redes sociales y todo ha ido rodado desde entonces con su colaboración. Creemos que el nuevo Skate Park será un gran atractivo deportivo que nos posiciona en un lugar preferente en la práctica de deportes alternativos”.

Las obras del futuro Skate Park comenzarán en unos meses, coincidiendo con la construcción del Pump Track que también se ubicará en Arties. En este sentido, Ruiz-Canela destaca que “tenemos ante nosotros dos proyectos muy importantes para potenciar el deporte de montaña en nuestro municipio. Nuestra apuesta por desestacionalizar el territorio es muy clara y esperamos obtener una gran respuesta a estas acciones”.

El Ayuntamiento de Naut Aran considera que con la zona polideportiva de Arties junto con el Pump Track y el Skate Park y el espacio de bicicleta de montaña de Enduromies, se creará un espacio lúdico-deportivo en el que se ensalzarán los hábitos saludables entres los jóvenes.

L’Ajuntament de Naut Aran crearà un Skate Park de més de 500 m2

Després de diversos mesos de reunions entre l’Ajuntament de Naut Aran, la comunitat skate del territori i especialistes en el sector, el consistori ha aprovat la creació d’un complex de 506m2 molt complet i adaptat per a tots els nivells.

Es tracta del primer Skate Park de grans característiques que tindrà la Vall d’Aran ja que, actualment, únicament hi ha una petita rampa a la població de Vielha.

En total, es destinaran 165.000 euros a la construcció d’aquest espai que serà finalment de formigó. La idea inicial de l’Ajuntament de Naut Aran era crear-ho amb una base d’asfalt, però des del col·lectiu skate de la Val d’Aran es va aconsellar que fos amb un material com el formigó perquè seria menys abrasiu a les caigudes i derrapades.

“La nostra aposta per desestacionalitzar el territori és molt clara i esperem obtenir una gran resposta a aquestes accions”, afirma l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela

Sobre això, dins dels 506 m2 està contemplada la instal·lació d’un ‘bowl’, comunament anomenada piscina, i altres elements com un ‘croissant’, ‘quarter slappy’, ‘wobblecano’, ‘europad’, entre d’altres.

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela afirma que “aquest projecte és fruit de la participació ciutadana. Va ser una idea que se’ns va promoure a través de les xarxes socials i tot ha anat rodat des de llavors amb la seva col·laboració. Creiem que el nou Skate Park serà un gran atractiu esportiu que ens posiciona en un lloc preferent en la pràctica d’esports alternatius”.

Les obres del futur Skate Park començaran en uns mesos, coincidint amb la construcció del Pump Track que també se situarà a Arties. En aquest sentit, Ruiz-Canela destaca que “tenim davant nosaltres dos projectes molt importants per potenciar l’esport de muntanya en el nostre municipi. La nostra aposta per desestacionalitzar el territori és molt clara i esperem obtenir una gran resposta a aquestes accions”.

L’Ajuntament de Naut Aran considera que amb la zona poliesportiva d’Arties juntament amb el Pump Track i el Skate Park i la zona de bicicleta de muntanya d’Enduromies, es crearà un espai lúdic-esportiu en què es promocionaran els hàbits saludables entre els joves.

Info: Ajuntament de Naut Aran