Era pròva ciclista de BTT damb gessuda e arribada en Vielha, compdarà damb lèu 1000 participaires, e supausarà ua repercusion economica entà Vielha e Mijaran ath torn des 300.000€.

Aguest pròplèu dissabte 26 de junh, era pròva ciclista de BTT, Pedals de Foc Non Stop, celebrarà era sua 15au edicion, damb eth tradicionau recorregut qu’a Vielha coma punt de gessuda e d’arribada. Aguesta competicion, ath delà, manten era distincion de Campionat d’Euròpa Ultra Marathon MTB.

Dempús dera aparicion dera pandémia dera COVID-19, era edicion de 2020 s’auec d’anullar, e de cara a enguan, se manten eth perfil abituau de 213 kms e 6200 mètres de desnivèu positiu, en tot crotzar bona part dera Val d’Aran e es comarques vesies (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà e Pallars Jussà). En tot moment, des dera organizacion se seguiràn es mesures de prevencion establides en protocòu entà pròves de BTT.

Aguesta competicion ei ja un classic enes eveniments esportius der ostiu en Vielha e Mijaran. Era prumèra edicion se disputèc en 2006, e cada an a aumentat era donada de participaires. Sonque calèc lamentar era non celebracion est an passat, a conseqüéncia dera pandémia.

Ei ua des pròves que mès repercusion economica compòrte entath sector toristic de Vielha e Mijaran, pr’amor que se demore lèu 3000 persones pendent tota era dimenjada, en tot compdar as participaires e acompanhants. Era bona situacion respècte ara pandémia, gràcies as campanhes de vacunacion, permet qu’ena edicion d’enguan, i pogue auer ua nauta afluéncia de gent en municipi pendent era sua celebracion.

Aguesta competicion mèrque er inici des competicions esportives en municipi, e qu’en 2020 auec d’èster suspenuda pera aparicion dera pandémia dera COVID-19

Eth programa dera competicion ei eth següent: Diuendres 25 de junh, des 16 as 21 ores s’amiarà a tèrme era arremassada de dorsaus en parcatge des antigues casèrnes militares. Eth briefing non serà presenciau, senon que s’enviarà un vidèo as participaires. Dissabte, entàs 04:30, aurà lòc era gessuda en Carrèr Querimònia, e pera tarde se realizarà eth liurament de prèmis a mesura que se complèten es pòdis des desparières categories.

“Èm contenti de poder tornar a recéber era Pedals de Foc Non Stop en nòste municipi, dempús dera arturada forçada pera pandémia en 2020. Ei ua des granes competicions esportives qu’auem en Vielha e Mijaran, e que supausen ua grana repercusion economica entà tot eth sector toristic locau”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “damb era participacion de corredors de diuèrsi païsi, era Pedals de Foc Non Stop met a Vielha e Mijaran en mapa internacionau des competicions esportives e mèrque er inici des pròves que s’an de celebrar en nòste municipi ath long d’aguest ostiu”.

La Pedals de Foc Non Stop celebra su 15ª edición este sábado 26 de junio

La prueba ciclista de BTT con salida y llegada en Vielha, contará con casi 1000 participantes, y supondrá una repercusión económica para Vielha e Mijaran alrededor de los 300.000€.

Este próximo sábado 26 de junio, la prueba ciclista de BTT, Pedals de Foc Non Stop, celebrará su 15ª edición, con el tradicional recorrido que tiene Vielha como punto de salida y de llegada. Esta competición, además, mantiene la distinción de Campeonato de Europa Ultra Marathon MTB.

Después de la aparición de la pandemia de la COVID-19, la edición de 2020 tuvo que anularse, y de cara a este año, se mantiene el perfil habitual de 213 kms y 6200 metros de desnivel positivo, cruzando buena parte de la Val d’Aran y las comarcas vecinas (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Pallars Jussà). En todo momento, desde la organización se seguirán las medidas de prevención establecidas en el protocolo para pruebas de BTT.

Esta competición es ya un clásico en los eventos deportivos del verano en Vielha e Mijaran. La primera edición se disputó en 2006, y cada año ha aumentado la cifra de participantes. Sólo hubo que lamentar la no celebración del año pasado, como consecuencia de la pandemia.

Es una de las pruebas que más repercusión económica comporta para el sector turístico de Vielha e Mijaran, porque se espera casi 3000 personas durante todo el fin de semana, contando con los participantes y acompañantes. La buena situación en relación a la pandemia, gracias a las campañas de vacunación, permite que en la edición de este año, pueda haber una alta afluencia de gente en el municipio durante su celebración.

Esta competición marca el inicio de las competiciones deportivas en el municipio, y que en 2020 tuvo que ser suspendida por la aparición de la pandemia de la COVID-19

El programa de la competición es el siguiente: Viernes 25 de junio, de las 16 a las 21 horas se llevará a cabo la recogida de dorsales en el aparcamiento de los antiguos cuarteles militares. El briefing no será presencial, sino que se enviará un vídeo a los participantes. El sábado, a las 04:30, tendrá lugar la salida en la Calle Querimònia, y por la tarde se realizará la entrega de premios a medida que se completen los podios de las diferentes categorías.

“Estamos contentos de poder volver a recibir la Pedals de Foc Non Stop en nuestro municipio, después de la parada forzada por la pandemia en 2020. Es una de las grandes competiciones deportivas que tenemos en Vielha e Mijaran, y que supone una gran repercusión económica para todo el sector turístico local”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “con la participación de corredores de varios países, la Pedals de Foc Non Stop pone a Vielha e Mijaran en el mapa internacional de las competiciones deportivas y marca el inicio de las pruebas que tienen que celebrarse en nuestro municipio a lo largo de este verano”.

La Pedals de Foc Non Stop celebra la seva 15a edició aquest dissabte 26 de juny

La prova ciclista de BTT amb sortida i arribada a Vielha, comptarà amb gairebé 1000 participants, i suposarà una repercussió econòmica per a Vielha e Mijaran al voltant dels 300.000€.

Aquest pròxim dissabte 26 de juny, la prova ciclista de BTT, Pedals de Foc Non Stop, celebrarà la seva 15a edició, amb el tradicional recorregut que té Vielha com a punt de sortida i d’arribada. Aquesta competició, a més, manté la distinció de Campionat d’Europa Ultra Marathon MTB. Després de l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, l’edició de 2020 va haver d’anul·lar-se, i de cara a enguany, es manté el perfil habitual de 213 km i 6200 metres de desnivell positiu, creuant bona part de la Val d’Aran i les comarques veïnes (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Pallars Jussà). En tot moment, des de l’organització se seguiran les mesures de prevenció establertes en el protocol per a proves de BTT.

Aquesta competició és ja un clàssic en els esdeveniments esportius de l’estiu a Vielha e Mijaran. La primera edició es va disputar el 2006, i cada any ha augmentat la xifra de participants. Només es va haver de lamentar la no celebració de l’any passat, a conseqüència de la pandèmia.

És una de les proves que més repercussió econòmica comporta per al sector turístic de Vielha e Mijaran, perquè s’espera gairebé 3000 persones durant tot el cap de setmana, comptant amb els participants i acompanyants. La bona situació en relació a la pandèmia, gràcies a les campanyes de vacunació, permet que en l’edició d’enguany, pugui haver-hi una alta afluència de gent en el municipi durant la seva celebració.

Aquesta competició marca l’inici de les competicions esportives en el municipi, i que el 2020 va haver de ser suspesa per l’aparició de la pandèmia de la COVID-19

El programa de la competició és el següent: Divendres 25 de juny, de les 16 a les 21 hores es durà a terme la recollida de dorsals a l’aparcament de les antigues casernes militars. El brífing no serà presencial, sinó que s’enviarà un vídeo als participants. El dissabte, a les 04.30, tindrà lloc la sortida al Carrer Querimònia, i a la tarda es realitzarà el lliurament de premis a mesura que es completin els podis de les diferents categories.

“Estem contents de poder tornar a rebre la Pedals de Foc Non Stop en el nostre municipi, després de la parada forçada per la pandèmia el 2020. És una de les grans competicions esportives que tenim a Vielha e Mijaran, i que suposa una gran repercussió econòmica per a tot el sector turístic local”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “amb la participació de corredors de diversos països, la Pedals de Foc Non Stop posa a Vielha e Mijaran en el mapa internacional de les competicions esportives i marca l’inici de les proves que han de celebrar-se en el nostre municipi al llarg d’aquest estiu”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran